Категория: 7) Съдии

ЕФТАЙ – СЪДИЯТА, КОЙТО НАПРАВИ НЕОБМИСЛЕН ОБРЕК

Съдии 11:1-40

Съдиите са изключително интереси библейски герои. Те са едновременно и велики войни и слаби човеци. Демонстрират човешкия потенциал както за подвизи, така и за провали и падения. Насърчават ни, че ако Бог можа да употреби тях, то Той …