Категория: 8) Рут

ПЕСИМИЗЪМ ИЛИ ОПТИМИЗЪМ – ВИЖДАНИЯТА НА ДВЕ ВДОВИЦИ

Рут 1:1-22

ИЗКУПИТЕЛНО МИСЛЕНЕ

Рут 4:1-12

По идея на Steve Zeisler

В Матей 5:16 се казва:

16 Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.

В четвърта глава на …

МАНИПУЛАЦИЯ И МОРАЛ

Рут 2:17-3:18

По идея на Steve Zeisler

Понякога, когато видим конкретна грешка, извършена от друг човек, Бог може да използва нашата наблюдателност, за да ни помогне да видим по-добре самите себе си.…

ЕДИН ПРЕКРАСЕН ДЕН

Рут 2:1-16

По идея на Steve Zeisler

Цялото действие, описано във втора глава на книгата Рут се развива през един единствен ден. Авторът не ни обременява с излишни неща. Само в първите пет стиха на първа глава той описва действия …

ПЕСИМИЗЪМ ИЛИ ОПТИМИЗЪМ – ВИЖДАНИЯТА НА ДВЕ ВДОВИЦИ

Рут 1:1-22

По идея на Steve Zeisler

Може би знаете онзи анекдот за оптимиста и песимиста, които седели на една маса и гледали една бутилка, която била пълна до половината. Песимистът бил тъжен за това, че бутилката вече е наполовина …

ВИДЕЛИНА ВСРЕД ТЪМНИНАТА

Рут 1:1-4:22

По идея на Steve Zeisler

Болестта разрушава нашето желание за здраве. Например, какво правим когато настинем? Завиваме се през глава, спущаме завесите и не искаме да си подадем и носа навън. Стоейки обаче в една такава затъмнена стая …