Категория: Х) Авдий

ОСНОВИТЕ НА ЛИЧНАТА И ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

Авдия 1-21

През годините на тоталитарния комунистически режим в България властите забраняваха в църквата да се споменава думата “държава” или в проповедите да се съдържат фрази “уронващи престижа на партията” и социалистическия режим. Затова в църквата сме слушали много малко …