Категория: Х) Авдий

ОСНОВИТЕ НА ЛИЧНАТА И ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

Авдия 1-21 През годините на тоталитарния комунистически режим в България властите забраняваха в църквата да се споменава думата “държава” или в проповедите да се съдържат фрази “уронващи престижа на партията” и социалистическия режим. Затова в църквата сме слушали много малко за отношението на Бог към управлението на държавата. Бог обаче не е безмълвен по този…

Прочети цялата статия