Категория: Й. РАЗКАЗНИ

особен вид проповеди при които се цели слушателят сам да преживее разказа и сам да си направи своите заключения. За съжаление такъв вид проповеди не се чува от българските амвони. Но, може би е време и това да започне да се случва…

ИСТОРИЯТА НА НЕДЪГАВИЯ

2 Царе 9:1-13
Доналд Сунукджиян  

ЗАЩО ЖИВЕЯ ТУК?

(Говорителят влиза с патерици, оглежда се наоколо, преминава по пътеката, като оглежда прекрасната сграда в която се намира.)

Все още не мога да се оправям в този палат. Трябва да видите всички …

ЩЕ КАЖЕШ ЛИ НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА?

Лука 17:11-19

33 И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, гдето намериха събрани единадесетте и тия, които бяха с тях, 34 които и казаха: Господ наистина възкръснал и се явил на Симона.

ТРОХИ ОТ ТРАПЕЗАТА

Матей 15:21-28

По едноименната проповед на Rev. Richard J. Fairchild
Не й беше мястото там.
Аз го знаех и останалите от нас го знаеха.
Ние просто си седяхме и си вечеряхме, когато тя нахлу.…

ОТПАДНАЛИЯТ УЧЕНИК

 Йоан 6:66

По идея на Peter K. Perry

66 Поради това мнозина от учениците Му отстъпиха, и не ходеха вече с Него.

Добро утро.
Името ми не е толкова важно, но за мен пише в Библията.
Исус говори за мен.…

СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ДЕСЕТИЯТ ПРОКАЖЕН

Лука 17:11-19

По идея на Rev. Richard J. Fairchild

11 И в пътуването Си към Ерусалим Той минаваше границата между Самария и Галилея. 12 И като влизаше в едно село, срещнаха Го десетина прокажени, които, като се спряха отдалеч, 13