Category: Ж. ПРИМЕРИ

една скромна колекция от примери, които можете да използвате във вашите проповеди – тепърва предстои да се обогатява и развива…

ОТ ДРУГАТА СТРАНА

В своята книга “Шест часа един петък” Макс Лукадо разказва историята на един мисионер в Бразилия. Този мисионер бил открил едно неизвестно дотогава индианско племе, което живеело в затънтен край на Бразилската джунгла. Селото на индианците било разположено край пълноводна …

НЕБОЯДИСАНАТА ОГРАДА

Един човек боядисвал една ограда. Но, той не я боядисал цялата, а само до някъде – не боядисал частта, която се опирала на хамбара. Жена му го попитала: „Защо не боядиса вътрешната част от оградата, която се опира на хамбара?”

ОВЦЕТЕ И ПАСТИРА

Според ст. 4 добрия овчар не върви след овцете с тоягата да ги гони и да ги бие, когато се отклоняват, а върви пред стадото. Овцете го следват, защото познават гласа му. Брат Стойко веднъж ми разказа за един известен

ОВЦАТА СЪС СЧУПЕНОТО КРАЧЕ

Една жена, която била на екскурзия в Израел стигнала до една кошара, която била разположена на върха на един хълм. Вниманието и било привлечено от една бедна овца, която лежала отстрани на пътя блеейки много жално от болка. Жената се

ОБИЧАШ ЛИ МЕ?

Във филма-мюзикъл “Цигулар на покрива” има интересна сцена. Там съпругът и съпругата които се казват респективно Теви и Голде имат дъщеря, която ще се омъжва. И родителите й са малко притеснени за това. В един момент баща й идва при

НЕ МОЖЕШ ДА ВЪРНЕШ ДУМИТЕ НАЗАД

Клюката е необратима – не можеш да си върнеш думите назад!

В едно малко провинциално градче живеел човек на име Патрик. Той бил дребен човечец, доста нехаен и безразсъден, а също и голям клюкар. Все го сърбял езика да говори

НЕ ДАВАЙТЕ МЯСТО НА ДЯВОЛА!

Може би знаете примера за този младеж, при когото дошъл Сатана. Отначало младежът го отпращал, но вие познавате Сатана. Той е упорит и нахален като конска муха. Винаги идва отново и отново. Дори след като Исус го победи в пустинята

НАПЪЛНО ПЛАТЕНО

По време на царуването на Николай Втори в Русия, един баща записал сина си в армията с надеждата да наложи ред и дисциплина в разглезения му живот. Освен другите неща, младият човек имал и слабост към хазарта. Атмосферата в армията

НАЙ-ЩАСТЛИВОТО СЪЩЕСТВО

Един крал запитал своите приближени: “Кое е най-щастливото същество?”. Отговорили му: “Бог.”. Кралят пак попитал: “А след Него?”. Отговорили му: “Този, който стои най-близо до Бога.” Ако хората в този свят разбираха духовните реалности, те щяха да ни изместят и

МОМЧЕТО И ВРАБЧЕТО

Едно момченце веднъж казало на едно врабче: “Наистина искам да знам защо тези нервни възрастни непрекъснато се суетят насам натам и се безпокоят?” Врабчето му отговорило: “Мисля, че това е така, защото те нямат такъв Небесен Отец, като Този, който

МОЖЕТЕ ДА ЗАПАЗИТЕ ВИЛИЦАТА СИ

В интернет четох за една жена, която се разболяла от смъртоносна болест и й оставали само няколко месеца живот. Докторът й казал да започне да се приготвя за смъртта, затова тя се свързала с пастора си и го поканила у

СЪВЪРШЕНИЯТ МИР

 Чрез Исус Христос, чрез неговото въплъщение и възкресение Бог ни дава не само мир с Него, но и мир в самите нас. В този бурен, стресиран и неспокоен свят благодарение на Бога ние можем да имаме мир в сърцата си. 

МИЛОСТТА ТЪРЖЕСТВУВА НАД СЪДА

 Понякога си мислим, че мъдростта се състои в това всеки около нас да си получи това, което заслужава. Но “мъдростта, която е отгоре” дава на хората повече отколкото те заслужават.

Веднъж една майка влязла при Наполеон за да проси милост

ОТЪРСИ СЕ И ПРИСТЪПИ!

Разказва се за един селянин, който имал старо магаре. Магарето било добро, но веднъж се случило така, че то паднало в кладенеца, който бил на двора. Селянинът чул магарето да “реве” (или каквото там правят магаретата когато паднат в кладенец).

ЛУТЕР И ДЯВОЛЪТ

Разказва се затова как веднъж дяволът дошъл при Мартин Лютер за да го измъчва и тормози с чувство за вина и осъждение. Припомнял му различни грехове. Лютер седнал и започнал да ги записва. Получил се доста голям списък. Когато свършил,