Категория: К) Цветница

БЛАГОСЛОВЕН ОНЗИ, КОЙТО ИДЕ В ГОСПОДНОТО ИМЕ

Марко 11:1-11

ВЕЛИКАТА (СТРАСТНАТА) СЕДМИЦА

С празника Цветница, Вход Господен или Триумфалното влизане на Господ в Ерусалим навлизаме във Великата седмица, седмицата, която завършва с Великден – възкресението на нашия Господ Исус Христос. Събитията, станали през тази знаменита седмица заемат главно място в четирите евангелия. …

БЛАГОСЛОВЕН ОНЗИ, КОЙТО ИДЕ В ГОСПОДНОТО ИМЕ!

Марко 11:1-11

1 И когато се приближаваха към Ерусалим, до Витфагия и Витания при Елеонския хълм, изпраща двама от учениците Си и казва им: 2 Идете в селото, което е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано

БОЖИЯТ ПОМАЗАНИК

Матей 21:1-9

1 И като се приближиха до Ерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, Исус изпрати двама ученици и рече им: 2 Идете в селото, което е насреща ви; и веднага ще намерите вързана ослица и осле с