Категория: Н) Петдесятница

НАШИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЪС СВЯТИЯ ДУХ

СВЯТИЯТ ДУХ ЗА НАС Е КАТО ХРИСТОС ЗА УЧЕНИЦИТЕ Бог желае ние да имаме взаимоотношения с Него, а нашите взаимоотношения с Него, се осъществяват най-вече чрез Святия Дух. В момента Святия Дух за нас е Същия, както Христос беше за учениците.

АЗБУКА НА СВЯТИЯ ДУХ

Това,  което Той е Адвокат – ходатайства за светиите (Римляни 8:26-27) Божий белег – че сме негови (2 Коринтяни 3:3) Вдъхновител – за добро (Галатяни 6:8-9)

ПЕТДЕСЯТНИЦА ПРОДЪЛЖАВА!

Деяния 2:1-4 1 И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. 2 И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. 3 И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. 4 И те…

Прочети цялата статия