Категория: Й) Великден

ПОРАДИ ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

ПОРАДИ ВЪЗКРЕСЕНИЕТО Лука 24:1-48 По идея на Пол Кислинг Лука 24 гл. започва с разказа  за посещението на жените на гробницата на Христос (24:1-12).

ЗАЩО ВЕЛИКДЕН Е ВЕЛИК ДЕН?

(ЗНАЧЕНИЕТО НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО) ПРАЗНИК НА ХРИСТОВАТА БОЖЕСТВЕНОСТ 1. Великден е велик ден, защото той е празникът на възкресението на Господ Исус Христос, а Неговото възкресение доказва, че Исус Христос не е обикновен човек. Той е Божий Син!

ЩЕ КАЖЕШ ЛИ НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА?

Лука 17:11-19 33 И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, гдето намериха събрани единадесетте и тия, които бяха с тях, 34 които и казаха: Господ наистина възкръснал и се явил на Симона.

И С У С !!!

Неизвестен автор Превел от английски Б.Игов Той е несравним и безпрецедентен. Той е центърът на цивилизацията. Той е върхът на всяко съвършенство. Той е сборът на човешкото величие.

ПРАЗНИЯТ ГРОБ И ПРАЗНИЯТ САВАН

Веществените Доказателства за Христовото Възкресение Възкресението на Христос е крайъгълния камък на християнската вяра. В 1 Послание към Коринтяните 15:14 ап. Павел казва: Ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра.

НАШЕТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ — БЪДЕЩО И ТЕЛЕСНО

 1 Коринтяни 15:1-58 Главата в Божието Слово, която се занимава изключително с въпроса за възкресението на мъртвите е 1 Коринтяни 15 глава. От тази глава разбираме, че коринтяните са имали позиция, подобна на тази на Именей и Филет от 2 Тимотей 2:18. За тях ап. Павел заръчва на своя духовен син Тимотей: 16 А отдалечавай…

Прочети цялата статия

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО — СЛАВНО И УЖАСНО

Матей 28:1-6 ОТ ДРУГАТА СТРАНА В своята книга “Шест часа един петък” Макс Лукадо разказва за един мисионер в Бразилия. Този мисионер бил открил едно неизвестно дотогава индианско племе, което живеело в затънтен край на Бразилската джунгла. Селото на индианците било разположено край пълноводна река. Веднъж сред тях се разразила ужасна вирусна епидемия. Хората умирали…

Прочети цялата статия