Категория: Е) Римляни

ЦЪРКВАТА И МИСИИТЕ

Римляни 15:8-33 Ще разгледаме Римляни 15:8-33 от гледна точка на църквата и мисиите. Какво можем да научим за връзката църква – мисии от този пасаж на това велико послание?

ПРЕОБРАЗЕНИ УМОВЕ

Римляни 12:2 Промяната е част от нашата култура… Но, въпросът е, дали ние се променяме? Нашето видение е, че в нашата църква Господ Исус променя животите ни – един по един. Той променя Нашите отношения, Нашите приоритети Нашите постъпки Нашите домове Нашето бъдеще Но, всичко започва с промяната на ума.

ПРИДОБИВКИТЕ НА ДУХОВНИТЕ

Римляни 8:1-39 Спомням си как като младежи обсъждахме темата за духовността. Четяхме посланията на ап. Павел и срещахме там терминът „духовен човек”. Питахме се: „Какво значи това?”. Кои са „духовните” в църквата? Може би старите дякони… Не смеехме да се наречем „духовни”, първо, защото считахме, че да се нарече някой „духовен” би било признак на…

Прочети цялата статия

СВОБОДА ОТ ЗАКОН

Римляни 7:1-6 НАШИЯТ ДУХОВЕН ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ Трети март е денят на освобождението на България от турско робство. На този ден през 1878 година в Сан Стефано се подписва предварителното споразумение с което се слага край на Руско-турската освободителна война. Ние благодарим на Бога за това, че на този знаменателен ден ние биваме освободени от нашето…

Прочети цялата статия

СВОБОДА В КРЪВТА НА ХРИСТА

Трети март е денят на освобождението на България от турско робство. На този ден през 1878 година в Сан Стефано се подписва предварителното споразумение с което се слага край на Руско-турската освободителна война. Ние благодарим на Бога за това, че на този знаменателен ден приключва нашето петвековно турско робство. Слава на Бога за политическата свобода…

Прочети цялата статия

БЛАГОДАТТА ЦАРУВА!

Римляни 5:12-21 12 Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха, – 13 (защото и преди закона грехът беше в света, грях, обаче, не се вменява, когато няма закон; 14 при все това от Адам до Моисей смъртта…

Прочети цялата статия

НАДЕЖДАТА ЗА БОЖИЯТА СЛАВА

Римляни 5:1-11 1 И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос; 2 посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тая благодат, в която стоим, и се радваме поради надеждата за Божията слава.

РОЛЯТА НА ВЯРАТА ЗА НАШЕТО ОПРАВДАНИЕ

Римляни 4:1-25 До тук в посланието си, ап. Павел вече е обвинил и юдеи и гърци, че всички са „под грях” (Римляни 3:9-12). След това е обявил добрата вест за Божията благодат с която независимо от дела или закон Бог ни оправдава и изкупва от греха заради Христовото умилостивени на Голготския кръст. Той е говорил…

Прочети цялата статия

ЗАКОНЪТ – УТЕЖНЯВАЩО ВИНАТА ОБСТОЯТЕЛСТВО?

Римляни 2:1-24 „БЕЗ ИЗВИНЕНИЕ”… Представям си как докато във втората половина на първа глава ап. Павел обвинява езичниците, които са отхвърлили Бог и са го заменили с идолите си, юдеите се наслаждават, кимат одобрително с глава и вътрешно казват: „Амин! Амин!”. Но, като добър проповедник сега ап. Павел обръща другата страна на въпроса. Като че…

Прочети цялата статия

КАК СЕ РАЗБОЛЯХМЕ ОТ “НЕЛЕЧИМ ГРЯХ”?

Римляни 1:18-32 Поставяйки по-късно в посланието си диагноза на човечеството „нелечим грях” (Римляни 3:9,23), ап. Павел започва, като снема неговата анамнеза. Анамнезата (на гръцки „анамнезис”) е медицински термин, с който се означава подробното и последователно получаване на сведения от пациента или негови близки за характера и причините на възникналото в него заболяване. Когато отидете на…

Прочети цялата статия