Категория: A) Матей

ПОДГОТОВКА ЗА ОПОЗИЦИЯ И ОТХВЪРЛЯНЕ

Матей 11:1-24 Мисля, че този текст е изключително интересен, актуален и насърчителен за нас. Особено във време, когато срещаме огромна съпротива срещу евангелието, отблъскване на посланието и неприемане на истината. Целта на Христос е да ни насърчи точно при такива обстоятелства и да ни мотивира да устояваме във вярата си именно при такива условия.

ТРОХИ ОТ ТРАПЕЗАТА

Матей 15:21-28 По едноименната проповед на Rev. Richard J. Fairchild Не й беше мястото там. Аз го знаех и останалите от нас го знаеха. Ние просто си седяхме и си вечеряхме, когато тя нахлу.

ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ВЕЛИКОТО ПОРЪЧЕНИЕ

Матей 28:16-20 Представете си, че в нашия град има голям обувен завод. Ръководството на завода е инвестирало огромна сума пари в него и много, много усилия с цел заводът да започне да произвежда възможно най-добрите обувки. Пари са били изхарчени за заплати на работниците, за оборудване, за специалните машини, с които ще се работи, и…

Прочети цялата статия

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО — СЛАВНО И УЖАСНО

Матей 28:1-6 ОТ ДРУГАТА СТРАНА В своята книга “Шест часа един петък” Макс Лукадо разказва за един мисионер в Бразилия. Този мисионер бил открил едно неизвестно дотогава индианско племе, което живеело в затънтен край на Бразилската джунгла. Селото на индианците било разположено край пълноводна река. Веднъж сред тях се разразила ужасна вирусна епидемия. Хората умирали…

Прочети цялата статия

ТРИ ЧАСА ТЪМНИНА

Матей 27:45-56 45 А от шестия час тъмнина покриваше цялата земя до деветия час. 46 А около деветия час Исус извика със силен глас: Или, Или, лама савахтани? сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил? 47 Някои от стоящите там, като чуха, думаха: Той вика Илия. 48 И веднага един от тях се…

Прочети цялата статия

И КАКВО, В КРАЙНА СМЕТКА Е ЛЮБОВТА?

Матей 22:34-40 По идея на Pablo A. Jimеnez Един пастир от Латинска Америка на име Пабло Хименез споделя как за пръв път се е сблъскал с този въпрос. В началото на служението си, той бил помолен да разговаря с годеницата на един млад човек от църквата в която служел. Тя била шестнадесет годишна, но изглеждала…

Прочети цялата статия

БОЖИЯТ ПОМАЗАНИК

Матей 21:1-9 1 И като се приближиха до Ерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, Исус изпрати двама ученици и рече им: 2 Идете в селото, което е насреща ви; и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете ги и докарайте Ми ги. 3 И ако някой ви рече нещо, кажете:…

Прочети цялата статия

КРИВИ СМЕТКИ

Мат.19:16-20:16 Текстът от Мат.20:1-16 е известен като “Притчата за работниците на лозето”. Чрез нея, както и чрез редица други притчи Исус ни позволява да надникнем в сърцето на човека и да видим какво се крие там. Тази притча се занимава с едно отношение, което, както непростителността и гордостта няма място в Божието царство. Това е…

Прочети цялата статия

ДВОЕН ИЗПИТ

Матей 15:21-28 21 И, като излезе оттам, Исус се оттегли в тирските и сидонските страни. 22 И, ето, една ханаанка излезе от ония места и извика, казвайки: Смили се за мене Господи, Сине Давидов; дъщеря ми зле се мъчи от бяс. 23 Но Той не й отговори ни дума. Учениците дойдоха и Му се молеха,…

Прочети цялата статия

СМЪРТТА НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ

Матей 14:1-12 В Матей 14:6 четем следното: 6 А когато настана рожденият ден на Ирод, Иродиадината дъщеря игра всред събраните и угоди на Ирода. Представяте ли си картината? Може би край ниски масички, разположени П-образно бяха полегнали гостите на Ирод, като той беше полегнал в средата и наблюдаваше програмата, която се изпълняваше в средата на…

Прочети цялата статия