Категория: Б) Марко

БЛАГОСЛОВЕН ОНЗИ, КОЙТО ИДЕ В ГОСПОДНОТО ИМЕ

Марко 11:1-11

ТАЙНИТЕ НА БОЖИЕТО ЦАРСТВО

Марко 4:1-34 1 И пак започна да поучава край езерото. И събра се при Него едно твърде голямо множество, така щото Той влезе в една ладия и седеше на езерото; а цялото множество беше на сушата край езерото. 2 И поучаваше ги много с притчи, и казваше им в поучението Си: 3 Слушайте: Ето, сеячът…

Прочети цялата статия

КАК ДА ИМАМЕ ЧУДО В ЖИВОТА СИ?

Марко 10:46-52 46 Дохождат в Ерихон; и когато излизаше из Ерихон с учениците Си и едно голямо множество, Тимеевият син Вартимей, един сляп просяк, седеше край пътя.

ПРАВИЛНИЯТ ФОКУС

Марко 13:1-37 Когато говорим за фокус, нямаме предвид ловък трик, който прави нещо да изглежда чудно пред очите на зрителите, а това накъде е насочен погледът ни и върху какво е съсредоточено нашето внимание. Вече сме в третото хилядолетие. Бъдещето е върху нас. Когато Исус беше на тази земя, Той говореше много за него. Тъжното…

Прочети цялата статия

БЛАГОСЛОВЕН ОНЗИ, КОЙТО ИДЕ В ГОСПОДНОТО ИМЕ!

Марко 11:1-11 1 И когато се приближаваха към Ерусалим, до Витфагия и Витания при Елеонския хълм, изпраща двама от учениците Си и казва им: 2 Идете в селото, което е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек не е още възсядал; отвържете го и го докарайте.

ЩЕ ДАВАМЕ ЛИ ПЛОД – ДА ИЛИ НЕ?

Марко 4:1-20 Притчата за сеяча е може би най-главната от всички притчи. За нея Исус каза, че ако не я разберем, едва ли ще разберем останалите притчи (Марко 4:13). Темата на тази притча е благовестието, или по-конкретно причините за различното приемане на благовестието: “Защо благовесието не се приема в еднаква степен от всички хора?”.