Категория: В) Лука

ТИЙНЕЙДЖЪР КАТО ИСУС

Християнството не е просто философия или учение. То е връзка с една личност – Исус Христос. Ние сме Негови последователи. В училище ние учим предмети – български, математика, биология, химия и т.н. Като ученици, на Исус, обаче, ние не изучаваме някакъв предмет. Ние не изучаваме дори богословие, ние изучаваме Исус Христос. Стремим се да имаме…

Прочети цялата статия

ПОРАДИ ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

ПОРАДИ ВЪЗКРЕСЕНИЕТО Лука 24:1-48 По идея на Пол Кислинг Лука 24 гл. започва с разказа  за посещението на жените на гробницата на Христос (24:1-12).

БЕБЕ В ЯСЛА

Лука 2:1-20 Знамението на Рождество Христово е бебето в яслата. Когато за първи път го разбрах, това беше като небесно откровение за мен. Бях решил да подготвям проповед върху Лука 2 гл. и докато го четях и се питах, кое е най-важното нещо в текста, Святият Дух насочи вниманието ми именно върху това. В разказът…

Прочети цялата статия

БОГ НЕ БЛАГОВОЛИ В БЕЗДЕЙНОТО НАБЛЮДЕНИЕ

Лука 7:36-50 36 И един от фарисеите Го покани да яде с него; и Той влезе във фарисеевата къща и седна на трапезата. Исус често критикуваше фарисеите за тяхната гордост, себеправедност, лицемерие и липса на милост към прегрешилите. Фактически те бяха Исусовите най-изявени опоненти и имаха своята значителна заслуга за Неговото разпятие. Поради това, ние…

Прочети цялата статия

ЩЕ КАЖЕШ ЛИ НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА?

Лука 17:11-19 33 И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, гдето намериха събрани единадесетте и тия, които бяха с тях, 34 които и казаха: Господ наистина възкръснал и се явил на Симона.

БОЖИЯТ МИР

В Лука 2:1-14 четем за раждането на Исус и за това как ангелите се явиха на овчарите за да им донесат радостната вест за Спасителя, който им се е родил.

МОЖЕШ ЛИ ДА БЪДЕШ УЧЕНИК НА ХРИСТОС?

Лука (14:25-35) 25 А големи множества вървяха, заедно с Него; и Той се обърна и им рече: 26 Ако дойде някой при Мене, и не намрази баща си и майка си, жена си, чадата си, братята си, и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде Мой ученик. 27 Който не…

Прочети цялата статия

ПОСЛАНИЕТО НА ТРИТЕ КРЪСТА

Лука 23:32-43 В деня когато Исус беше разпнат, освен неговата смъртна присъда бяха изпълнение още две (Лука 22:32-33). 32 И с него караха и други двама които бяха злодейци, за да ги погубят. 33 И когато стигнаха на мястото наречено Лобно, там разпнаха Него и злодейците единия отдясно Му, а другия отляво.

СПЕЧЕЛЕН ОТ ЛЮБОВТА

 Лука 19:1-10 1 След това Исус влезе в Ерихон, и минаваше през града. 2 И, ето, един човек, на име Закхей, който беше началник на бирниците, и богат, 3 искаше да види Исуса Кой е, но не можеше поради народа, защото беше малък на ръст. 4 И завтече се напред и се покачи на една…

Прочети цялата статия

СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ДЕСЕТИЯТ ПРОКАЖЕН

Лука 17:11-19 По идея на Rev. Richard J. Fairchild 11 И в пътуването Си към Ерусалим Той минаваше границата между Самария и Галилея. 12 И като влизаше в едно село, срещнаха Го десетина прокажени, които, като се спряха отдалеч, 13 извикаха със силен глас, казвайки: Исусе наставниче, смили се за нас! 14 И като ги…

Прочети цялата статия