Категория: К) Колосяни

ПРЪВ ВЪВ ВСИЧКО

Колосяни 1:15-19

Как нашите съвременници виждат Исус?

  • Като велик учител.
  • Като основател на една от световните религии.
  • Като изцелител и чудотворец.
  • Като велик човек.

Всяко едно от тези определения е вярно. Но всяко едно поставя Исус на едно доста по-ниско …