Категория: Г) Йоан

ХЛЯБЪТ НА ЖИВОТА

Йоан 6:1-71 Има един християнски артист и филмов продуцент, който се казва Джо Бойд. Идеята на Джо Бойд е не толкова да се опитваме да тълкуваме значението на стиховете, колкото да чуем разказа на Божите Слово като едно цяло и да го оставим то да ни говори. Джо Бойд е направил едно театрално представление в…

Прочети цялата статия

ЛОВЦИ НА ЧОВЕЦИ – 1

Йоан 4:1-42 В Марко 1:16-18 четем: 16 А когато минаваше край галилейското езеро, видя Симона и брата на Симона, Андрея, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. 17 И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да станете ловци на човеци. 18 И те веднага оставиха мрежите и отидоха след…

Прочети цялата статия

КАКВО ПРАВИМ С НАШИТЕ СЪМНЕНИЯ?

Йоан 20:24-31 Томина неделя отбелязва специалното явяване на възкръсналия Исус на Тома Неверни. Тя e един добър повод да се замислим за нашите собствени съмнения и да укрепим вярата си в Христос. Ако бъдем честни, ще си признаем, че както Тома, така и ние се борим с най-различни съмнения.

ОТПАДНАЛИЯТ УЧЕНИК

 Йоан 6:66 По идея на Peter K. Perry 66 Поради това мнозина от учениците Му отстъпиха, и не ходеха вече с Него. Добро утро. Името ми не е толкова важно, но за мен пише в Библията. Исус говори за мен. Разбира се бих желал да имам име, което вие бихте разпознали, но… нали знаете какво…

Прочети цялата статия

ЗА РИБА ИЛИ ЗА ХОРА?

Йоан 21:1-19 Това е последната глава на евангелието на Йоан и тя описва третото явяване на Исус пред апостолската група. Първото явяване на Исус Христос във възкресенско тяло пред учениците му беше в самия ден на възкресението, но тогава Тома не беше там (Йоан 20:19-24). Второто беше след осем дни, специално за Тома (Йоан 20:26-29)…

Прочети цялата статия

НА ЛОЗАТА

Йоан 15:1-11 Йосиф Флавий разказва, че високата източна врата на Святото Място на храма е била украсена с една великолепна, пищна лоза от чисто злато, чиито разклонения се спускали по свода на портата, а гроздовете й били от скъпоценни камъни (Юдейски древности, кн.15, гл.11 §3). Тази лоза е била националната емблема на Израил. Представяте ли…

Прочети цялата статия

КЛЮЧЪТ ЗА СЪКРОВИЩНИЦАТА С БОЖИИТЕ ДАРОВЕ

Вестта, която ви нося днес е да гледаме на хората по дух. Не по плът, а по дух. Ако гледаме на хората по дух, това ще ги “отключи”. Даровете, които Бог е излял в тях ще могат да се задействат, и те ще ни послужат с дарбите на Святия Дух. И обратно, докато не разпознаем…

Прочети цялата статия

НОВОРОЖДЕНИЕТО

Йоан 3:1-12 Много сме слушали за новорождението, но то е една класическа, вечно актуална, наистина жизненоважна тема. Без новорождение човек не може дори да надзърне в Божието царство, не може да разбира езика на Святия Дух и да схваща Божиите неща. Никой, който не е новороден няма да бъде възкресен от мъртвите. За да се…

Прочети цялата статия

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН

Евангелието според Йоан е може би най-необикновения и може би най-ценния член от квартета на каноничните евангелия. Въпреки, че обхваща същата широка последователност от събития, която може да се намери и на страниците другите, то е доста по различно от тях по структура и стил. Не съдържа притчи и споменава само седем чудеса, пет от…

Прочети цялата статия