Категория: Й) Ефесяни

ПРОСТО ГО ЗАДАЙ – 1 – ВЪПРОСЪТ

Ефесяни 5:15-17

По идея на Анди Стенли (JustAskIt.org)

Това, което ще споделя с вас днес е едно послание на един проповедник, който се казва Анди Стенли. Той е пастир на църква Норт Пойнт в Атланта, Джорджия. Това е една огромна …

КРАЖБА НА САМОЛИЧНОСТ – 1 – ФИШИНГ

Ефесяни 1:3-14

По идея на Mark Moore

ФИШИНГ

Докато си браузваш в нета, може да ти се появи съобщение, че ти си спечелил нещо – например, телефон или айпад или нещо друго. Те просто създават съобщение или интернет сайт, които …

ЗДРАВАТА ЦЪРКВА

Ефесяни 4:1-16

През май 2010 в Пловдив беше организирана консултация по проблемите на църковния растеж в България чиято цел беше да се потърсят отговорни решения за действие в светлината на съвременните предизвикателства. На тази консултация бяха направени презентации от различни …

НАШИЯТ МОЛИТВЕН ДЕВИЗ

Ефесяни 6:18-19

На ежеседмичните събрания, които имаме в нашата църква, аз често призовавам всички заедно да кажем на глас следните думи от посланието към Ефесяните:

молещи се в Духа
на всяко време
с всякаква молитва
и молба,
бидейки бодри в

ОБУЗДАВАНЕ НА ГНЕВА

Ефесяни 4:26,27

“Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви; нито давайте място на дявола.”

Както всяко нещо, така и гневът има потенциал да бъде и правдив и неправеден.

Преди около 2000 години Аристотел е …

ВИЖДАНЕ ЗА ЕДИНСТВО И РАСТЕЖ

Ефесяни 4:1-16

Вярвам, че една от ролите на пастира е той да дава виждане на църквата за нейното развитие и движение напред. Когато говоря за “виждане” аз имам предвид картина за по-добро и светло бъдеще. Мисля, че началото на годината …