БЛАГОСЛОВЕНИ В КРИЗАТА

КРИЗАТА НЕ ПРОЩАВА НА НИКОГО

В Исая 24:1-3 се казва:

1 Ето, Господ изпразва земята и я запустява,
Превръща я разпръсва жителите й.
2 И ще стане, както на людете, така и на свещеника;
Както на слугата така и на господаря му;
Както на слугинята, така и на господарката й;
Както на купувача, така и на продавача;
Както на заемодавеца, така и на заемача;
Както на приемача с лихва, така и на оня, който му дава с лихва.
3 Съвсем ще се изпразни земята, и съвършено ще се оголи;
Защото Господ е изговорил това слово.

Това е пророчество за Вавилонския плен. Бог щеше да накаже земята поради идолопоклонството на народа си. Но ние се спираме на тези стихове, понеже те ни рисуват изключително образно картината на една криза. В момента целия свят е в икономическа криза. И тази криза е повсеместна. Тя идва върху всички – както на людете, така и на свещениците. По онова време свещениците са били едно по специално съсловие, което  се е ползвало с определени привилегии. Те са се издържали с десятъците на народа. Но, въпреки това във време на криза, това, което се случва с обикновените хора, се случва и със свещениците, това, което се случва със слугите, се случва и с господарите им – не само слугите са повлияни от кризата, но и господарите им. „Както на купувача, така и на продавача” – купувачът няма пари да си купи, но когато няма купувачи, продавачът пък няма оборот от който да печели. Кризата засяга всички – както онези, които са по-бедните, така и онези, които са по-богати. Този, който е взел кредит и не може да го върне страда, но и онзи, който е дал кредита също страда, понеже не може да печели от лихвите, а дори и да вземе заложения имот на кредитополучателя, той не може да го продаде във време на криза, защото никой не купува във време на криза, а дори и да го продаде, то цената му ще бъде много по-ниска, отколкото първоначално обявената стойност, така че той пак ще загуби и то много. Така че, когато икономиката е в криза, това е зле както за работниците, така и за работодателите, както за производителите, така и за търговците, както за банкерите, така и за тези, които са взели заеми. Друг е въпросът, че Бог не желае ние да живеем в заеми, а да се наслаждаваме на финансова свобода. Но, мисълта ми тук е, че когато кризата дойде, тя е повсеместна и засяга всички – не прощава на никого.

Това, което ви казах до тук не е нещо ново – всички го знаем, и то от опит. Но, добрата вест е, че в Божието Слово има принципи, които, ако ги прилагаме в живота си ще ни помогнат ние не само да преодолеем кризата, но и да бъдем благословени в нея. Цялата публикация “БЛАГОСЛОВЕНИ В КРИЗАТА”