Категория: И. ДРУГИ АВТОРИ

Други автори- няколко интересни материала, доста разнообразни по съдържание…

ПОЗИЦИЯ НА СЕПЦ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА БРАКА, РАЗВОДА И ПОВТОРНИЯ БРАК

ПОЗИЦИЯТА НА СЕПЦ ОТНОСНО БРАКА Ние вярваме, че бракът е свещен, свят и моногамен съюз между един мъж и една жена. Той е завет за цял живот, тържествено, съзнателно, доброволно и обвързващо споразумение на мъж и жена, извършено пред Бога (Битие 2:24; Малахия 2:14).

МОЛИТВАТА И СЕМЕЙНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Златка Василева Молитвата и семейните отношения са тясно свързани. За да има добри семейни отношения има нужда от лично време с Господа и от семейно време с Господа. Ако тези две неща липсват, хладината започва много успешно да се настанява в нас – хладина както към Бога, така и към брачния ни партньор.

МИСИОНЕРСТВОТО – ПРИЗВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ ХРИСТИЯНИ

Николай Сомов

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

Иван Желязков ПРОМЯНА В НАЧИНА НА МИСЛЕНЕ За да бъде човек да бъде развит и да достигне до определена зрялост, в него трябва да се развие желание за процеси, които формират личността му. Развитие и възрастване в какви сфери на живота би попитал някой? Обикновено в църква ние разглеждаме нещата в направления като вяра, посвещение,…

Прочети цялата статия

ЩО Е ИСТИНА?

АГЕНТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЦЪРКВАТА Валери Велев  „Миналото определя бъдещето, но… настоящето може да го промени“ (автор неизвестен) ОТВАРЯНЕ НА ДОСИЕТАТА Повечето от нещата, които се случват в Църквата се отразяват на комуникацията ни с обществото и на нашата мисия да доведем хората от този свят при Христос. В момента по силата на специален закон, приет…

Прочети цялата статия

ПОДГОТВЕТЕ СЕ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ И ГОСПОД ЩЕ ВИ ПОСЕТИ!

презв. Димитър Тодоров

НЕ СПИРАЙ НА ГРАНИЦАТА НА ТОВА, КОЕТО БОГ ИМА ЗА ТЕБ!

п-р Валентин Георгиев