СЪВЪРШЕНИЯТ МИР

 Чрез Исус Христос, чрез неговото въплъщение и възкресение Бог ни дава не само мир с Него, но и мир в самите нас. В този бурен, стресиран и неспокоен свят благодарение на Бога ние можем да имаме мир в сърцата си. 

Веднъж един цар предложил голяма награда за онзи, който нарисува най-добрата картина, представяща съвършения мир. Много художници взели участие в този конкурс. Царят разгледал всички картини, но останали само две, които той наистина харесал и трябвало да избира измежду двете. 

Първата картина отразявала спокойно езеро. Като съвършено огледало, то отразявало издигащите се върхове на планините, които го заобикаляли. Над тях синеело чисто небе по което се движели няколко пухкави бели облака. Всеки, който виждал тази картина си помислял, че това е съвършената картина на мира. 

На другата картина също имало нарисувани скали, но те били голи и назъбени. Над тях небето било свъсено с буреносни облаци. Виждали се светкавици и дъжд. Духал силен вятър от който клоните на дърветата се накланяли до земята. От скалите се спускал буен водопад чиято студена вода човек почти можел да почувства. Това никак не изглеждало мирно, но когато с вгледал в картината, царят видял в една цепнатина на скалата зад водопада малък храст върху който една птица била свила гнездото си. Там всред грохота на бурята и падащия водопад си седяла майката птица и мътела яйцата си в гнездото си – в съвършен мир. 

Коя картина мислите, че спечелила наградата? Царят избрал втората. И знаете ли защо? „Защото,” – обяснил царят – „да имаш мир не означава да бъдеш на място, където няма никакъв шум, неприятности или трудна работа. Мир означава да бъдеш всред всички тези неща и въпреки това да имаш спокойствие в сърцето си. Това е истинското значение на мира”. 

Проповед: БОЖИЯТ МИР

Сподели във Фейсбук...