СЛУЖИТЕЛ В СЯНКА

Веднъж запитали един велик музикант кой е най-трудния музикален инструмент. Той помислил за минута, и после отвърнал: “Втората цигулка. Аз мога да намеря предостатъчно музиканти, които желаят да свирят първа цигулка в оркестъра, но да намеря някого, който би могъл и би желал да свири втора цигулка с ентусиазъм — това е проблем. А ако нямаме втора цигулка, тогава нямаме и хармония”

Проповед: АНДРЕЙ-ПОМОЩНИКЪТ

Сподели във Фейсбук...