РАСТЯЩОТО ЗЛО

Един кон бил вързан за стълб, но дяволът дойшъл и го пуснал.

Конят отишъл на нивата на един селянин и започнал да унищожава реколтата.

Селянинът се ядосал, грабнал пушката и убил коня.

Тогава собственикът на коня също се ядосал, взел пушката си и за отмъщение убил селянина.

Съпругата на селянина видяла това и убила собственика на коня.

Тогава синът на собственика на коня се ядосал и убил жената на селянина.

Съседи убили този човек и изгорили къщата му…

Хората попитали дявола: защо направи всичко това?

Дяволът отговорил: Не съм направил нищо лошо, а само пуснах коня…

ПОУКАТА

Дяволът прави само такива прости и невинни неща, а останалото правим сами. Той знае, че злото е в сърцата ни.

Ето защо трябва да помислите добре, преди да действате.

Запомнете: думаите имат сила, мислете преди да действате и мислете, преди да говорите.

Сподели във Фейсбук...