ПЧЕЛИ “ВЕНТИЛАТОРИ”

В пчелните кошери има две вида пчели: работници и “вентилатори”. Работата на вентилаторите е да поддържат свежестта и сладостта на кошера. Те се събират на средата, навеждат глави и започват да махат бързо с крила. Подобно на мощно ветрило, това движение изтласква навън спарения, мръсен въздух от вътрешността на кошера и засмуква свеж въздух отвън.

Работата на тези пчели е подобна на тези в църквата, които са призвани в служение на молитва. Това са вярващите, чиято главна работа е да поддържат свежа и чиста духовната атмосфера в църквата. Това става чрез изискване на свежо помазание от Святия Дух. Ролята на тези вярващи-молители, подобно на това, което “пчелите-вентилатори” правят за кошера е да поддържат здравето и духовната хигиена на църквата.

Проповед: ВСЯКОГА ДА СЕ МОЛИМ И ДА НЕ ОТСЛАБВАМЕ

Сподели във Фейсбук...