ПСАЛМИ ЗА РАЗЛИЧНИ СИТУАЦИИ

  

П-р Симеон Кръстев

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ь  Ю  Я

–А–   индекс

АБОРТ

Когато служим на жени, които са на път да извършат аборт – Псалом 139

АТЕИЗЪМ

Когато някой се сблъсква с атеизъм/неверие – Псалом 14, 5

–Б–   индекс

БЕЗСЪНИЕ

Когато страдаш от безсъние – Псалом 3

БЛАГОДАРНОСТ

Когато имаме благодарствено събрание – Псалом 147

БОЛЕСТ

Когато човек е болен – Псалом 6

Когато някой боледува поради грях – Псалом 38; Псалом 107

Когато някой, който е посещавал болни и се е грижил за тях се разболее – Псалом 41

Когато някой бъде изцелен от болестта си – Псалом 103

БЕДНОСТ

Когато някой има спешна нужда от пари – Псалом 70

–Г–   индекс

ГНЯВ

Когато си разгневен на неправдите в живота – Псалом 37, Псалом 73

Когато се чудиш защо богатите преуспяват – Псалом 49

ГОНЕНИЕ

Когато хората ни се присмиват заради вярата ни в Бога – Псалом 70

Когато си преследван или се чувстваш като „аутсайдер” – Псалом 80

Когато църквата се сблъсква с политически или административен натиск от страна на правителствените или местните власти – Псалом 123

–Д–   индекс

ДЕПРЕСИЯ

Когато се чувстваш депресиран – Псалом 77

–Е–   индекс

ПОКЛОНЕНИЕ

Когато се покланяш на Бога сам – Псалом 63

Когато размишляваш за Бога – Псалом 139

Когато се покланяме заедно на Бога – Псалом 95

З   индекс

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

Когато някой преживява земетресение или друго природно бедствие – Псалом 46

ЗЛОБА

Когато се сблъскваш със злоба или злорадство – Псалом 35

И   индекс

ИЗБОРИ

Когато имаме избори за президент/народни представители/кмет/общински съветници – Псалом 72

ИЗМАМА

Когато някой е бил измамен или се сблъсква с измама – Псалом 120

К   индекс

КРИЗА

Когато някой преминава през дълбока криза – Псалом 66

Л   индекс

ЛИЧНИ АМБИЦИИ

Когато се сблъскваме с някакъв вид лични амбиции (партизанства, ревнувания за позиции и налагане на власт)  – Псалом 133

М   индекс

МИСИЯ

Когато изпращаме мисионери – Псалом 67

Н   индекс

НАСИЛИЕ

Когато се сблъскваме с насилие или мъже, които упражняват насилие – било то над другите или над  собственото си семейство – Псалом 59

НЕСПРАВЕДЛИВОСТ

Когато сме онеправдани или се сблъскваме с несправедливо и нечестно отношение – Псалом 9

НОВА ГОДИНА

Когато празнуваме Нова Година – Псалом 90

О   индекс

ОПОЗИЦИЯ

Когато срещаш опозиция – Псалом 27

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Когато преживяваме голяма победа след време на трудности и преследвания – Псалом 126

П   индекс

ПЛАЧ

Когато плачем или служим на хора, които плачат – Псалом 30

ПОГРЕБЕНИЕ

При погребение на вярващ – Псалом 23

При погребение на невярващ – Псалом 3

ПОКАЯНИЕ

Когато се покайваш за грях – Псалом 51

Когато таиш в сърцето си неизповядан грях – Псалом 32

ПОРОЦИ

Когато се бориш с лош навик или порок – Псалом 124

Когато служиш на християни, които се борят с греха (пристрастяване, останало от техния живот преди да станат християни) – Псалом 40

ПРЕДАТЕЛСТВО

Когато се чувстваш предаден от приятел – Псалом 55

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Когато се сблъскваш с различни предизвикателства – Псалом 127

ПЪТУВАНЕ

Когато тръгваш на път – Псалом 121

Когато тръгваш за църква – Псалом 84

Р   индекс

РАЗПЕТИ ПЕТЪК

Когато празнуваме Разпети Петък – Псалом 22

РОЖДЕН ДЕН

Когато празнуваме рожден ден – Псалом 20

С   индекс

САМОТА

Когато изпитваш самота – Псалом 22

САМОКОНТРОЛ

Когато трябва да се смирим и да упражним някакъв вид самоконтрол – Псалом 131

СЕМЕЙСТВО

Когато някой среща трудности при намирането на човек за когото да се ожени/омъжи – Псалом 113

Когато някой/някоя се жени/омъжва – Псалом 45

СМЪРТ

Когато се сблъскваш със смъртта – Псалом 16

СТАРОСТ

Когато някой е в напреднала възраст и започва да се чувства остарял – Псалом 71

СТРАХ

Когато се страхуваш – Псалом 91

СЪЖИВЛЕНИЕ

Когато имаме нужда от съживление – Псалом 85

Т   индекс

ТРУДНОСТИ

Когато се чувстваш заплашен – Псалом 57

Когато си обезкуражен – Псалом 139

Когато си ядосан на Бога – Псалом 88

У   индекс

УВЕРЕНОСТ

Когато имаме нужда от увереност в Божия контрол над обстоятелствата – Псалом 93

Ф   индекс

ФИНАНСИ

Когато срещаш финансови затруднения – Псалом 34

Ц   индекс

ЦИНИЗМИ

Когато някой се бори с вредния навик да псува или да говори цинизми – Псалом 141

Този индекс на псалми за различни ситуации разбира се е непълен. Но е едно начало. Ако смятате, че сте открили цял псалом, който е подходящ за дадена ситуация, но не е включен в този индекс, моля пишете ми, за да го добавим.

Сподели във Фейсбук...