СЪДИИ – ЕСТИР

Съдии
ЕФТАЙ – СЪДИЯТА, КОЙТО НАПРАВИ ГЛУПАВ ОБРЕК, НО УДЪРЖА НА ДУМАТА СИ (Съдии 11:1-40)

Рут
ВИДЕЛИНА ВСРЕД ТЪМНИНАТА (Рут 1:1-4:22)
ПЕСИМИЗЪМ ИЛИ ОПТИМИЗЪМ – ВИЖДАНИЯТА НА ДВЕ ВДОВИЦИ (Рут 1:1-22)
ЕДИН ПРЕКРАСЕН ДЕН (Рут 2:1-16)
МАНИПУЛАЦИЯ И МОРАЛ (Рут 2:17-3:18)
ИЗКУПИТЕЛНО МИСЛЕНЕ (Рут 4:1-12)

1 Царе
ГОВОРИ, ГОСПОДИ, ЗАЩОТО СЛУГАТА ТИ СЛУША! (1 Царе 3:1-21)
СИЛАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО (1 Царе 3:1-21)
КРОТОСТТА НА МЪДРОСТТА (1 Царе 25:1-44)

2 Царе
ЗАВЕТНАТА МИЛОСТ (2 Царе 9:1-13)
ТРЕПЕРЕТЕ И НЕ СЪГРЕШАВАЙТЕ! (2 Царе 11:1-12:25)
БОГ ПРОЩАВА, НО ПОСЛЕДИЦИТЕ СИ ОСТАВАТ (2 Царе 12:1-15)

3 Царе
НЕОБИКНОВЕНИЯТ ОБИКНОВЕН ЧОВЕК (3 Царе 17:1)
ВИЗИТКАТА НА ПРОРОК ИЛИЯ (3 Царе 17:1-18:2)
КАК ДА СВАЛИМ БОЖИЯ ОГЪН? (3 Царе 18:17-39)
УРОЦИТЕ НА СМРИКАТА (3 Царе 19:1-18)
ОБРАТНО НА БОЙНОТО ПОЛЕ (3 Царе 19:1-21)
ПРИЩЕВКИ И ПРИНЦИПИ (3 Царе 21:1-29)

4 Царе
ОТ ДРИПИ КЪМ ДАНТЕЛИ (4 Царе 4:1-7)
КАКВО ПРАВИМ С ДОБРИТЕ ВЕСТИ? (4 Царе 7:1-20)
СЛУЖЕНИЕТО НА КОСТИТЕ (4 Царе 13:14-21)

2 Летописи
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪРЦЕТО (2 Летописи 16:9)

Неемия
КАК ДА ИМАМЕ СЪЖИВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ? (Неемия 8:1-12)
ДЕСЯТЪЦИ, БОГОСЛУЖЕНИЯ И МОРАЛ (Неемия 13:1-31)