УЧЕНИЧЕСТВО

Материалите, представени на тази страница са умишлено ограничени с цел те да могат да бъдат използвани с лекота не само от нас, но и от нашите ученици. Те са разделени на две части: “Придобиване на видение за създаване на ученици” и “духовни дисциплини”. Всичко, което трябва да направите с тези материали е, първо, да се молите Бог да ви помогне да си изберете един ученик. След това да изпринтирате материалите – един по един (според вашето собствено темпо на обучение) или всички наведнъж – и да ги сложите в две папки – една за вас и една за вашия ученик. След това в последователни срещи в рамките на три или повече месеци да преминете през тях. От самото начало вашия ученик трябва да знае, че след преминаването на обучението си, той ще трябва да принтира или копира неговата папка, която да премине с неговия ученик и т.н. и т.н. докато се активира верижната реакция на съживлението, което не може да бъде спряно.

ПРИДОБИВАНЕ НА ВИДЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ


ДУХОВНИ ДИСЦИПЛИНИ

1. Дисциплината на общо поклонение и общение

2. Дисциплината на лично време с Господа

3. Дисциплината четене и изучаване на Божието Слово

4. Дисциплината на молитвата

5. Дисциплината щедро даване

6. Дисциплината пост

7. Дисциплината издържане на изпитания

8. Дисциплината правене на добро

9. Дисциплината да разпалваме и практикуваме духовните си дарби

10. Дисциплината да споделяме вярата си

НИВА НА ДУХОВНА ЗРЯЛОСТ

Публикациите в сайта са групирани по теми по такъв начин, който предполага духовен растеж.

Мисията на нашето служение е следната:

Ние сме се посветили
да ВОДИМ хора
при Бога,
да ги УТВЪРЖДАВАМЕ
във вярата
и да ги ЕКИПИРАМЕ
за служение,
като влагаме себе си в тях,
като ги мотивираме
и подпомагаме
да се ВЪЗПРОИЗВЕЖДАТ
в множество поколения
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
на Христос.

Тази мисия е основана на Великото поръчение (Матей 28:18-20) и Голямата заповед (Матей 22:36-40) и ние ви насърчаваме, ако сте сериозни във вашето желание да растете духовно и да служите на Господ, да я научите наизуст. Това твърдение определя насоките на служението ни.

Първо, в него се казва, че ние сме се посветили „да водим хора при Бога”. Това означава да благовестваме.

Второ, „да ги утвърждаваме във вярата”, т.е., след като хората са били „уловени” за Христос, ние „да ги очистим”. Това означава да има последваща грижа, която включва обучаване на новоповярвалите в духовните дисциплини и Христовото учение. Да им помогнем те да затвърдят новите си убеждения до такава степен от която няма връщане назад.

Трето, „като ги екипираме за служение”, защото Бог желае след като човек дойде при Него и бъде утвърден във вярата, той да започне да Му служи. Бог има служение за всеки човек в Божия дом.

Четвърто, ние правим първите три неща, като даваме всичко от себе си за това с една цел – възпроизводство „в множество поколения последователи на Христос”. За да може цикълът на благовестието да работи и щафетата на вярата да не бъде прекъсвана, ние трябва да мислим и да работим „до четвърто поколение”. Не са пастирите тези, които ще спечелят този свят за Бога, но учениците, които създават ученици – на своето място, на своето време, във своята сфера на влияние.

Целта във всичко това е зрялост. Кога един човек във света се счита за зрял? Тогава, когато може да има деца – ако е мъж, да бъде баща, ако е жена – да бъде майка, такъв/такава, който/която не само да създаде деца, но и да ги отгледа. Това означава той да бъде самостоятелен, да работи, да печели и да може да поеме отговорност не само за себе си, но и за семейството си. Това е Божията воля и за всеки един вярващ – той/тя да преминава през различните нива на вярата докато достигне до зрялост която се изразява в духовно възпроизвоство.

Тези четири нива (благовестие, утвърждаване, екипиране и възпроизводство) съответстват на четири групи хора с които ние работим. Първо, това са „търсещите” или хората „от широката аудитория”. Много от тези хора са или невярващи или се пишат за християни, но не са посветени християни. Въпреки, че ние се радваме за онези, които считат себе си за етнически християни, според Библията, човек не може да влезе в Божието царство, освен ако не се новороди. Исус каза на Никодим: „Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство” (Йоан 3:3).

Второ, това са новоповярвалите. Те вече са новородени, но все още не са станали утвърдени членове на църквата. Това са хора, които са повярвали в Бога и може би са взели и водно кръщение, но все още не са били утвърдени като християни.

Третата група хора са утвърдените вярващи. Те са отдали живота си на Бога, натрупали са определен духовен стаж и подкрепят църквата финансово. Такива трябва да се развиват и да станат служители. Бог желае всички, които са повярвали да участват в делото Му и да служат за воденето на нови хора при Бога и печеленето на души за Христос.

Четвърто, измежду утвърдените вярващи, които служат на Бога, Той издига водачи, които са на по-високо ниво, и ръководят служението на останалите.

Това са нива и групи хора, които са универсални и се намират във всяка църква. Категориите в сайта са организирани по такъв начин, че да бъдат от полза както за духовен растеж, така и за духовно служение. Например, ако ти си търсещ, или си новоповярвал или си утвърден християнин, или пък искаш да служиш на такива, то чети и слушай или ползвай проповеди и поучения, които са сложени в съответната категория.

Важното е, както ти да растеш и да не спираш развитието си, така и да помагаш на другите около теб да растат и да не спират развитието си. Ако ние успеем да поддържаме едно стабилно темпо на духовен растеж и развитие, ние ще живеем в съживление. Иначе, спрем ли да растем и да се променяме, ние залиняваме, охладняваме във вярата си и сме на път към духовна погибел.