УЧЕНИЧЕСТВО

Материалите, представени на тази страница са умишлено ограничени с цел те да могат да бъдат използвани с лекота не само от нас, но и от нашите ученици. Те са разделени на две части: “Придобиване на видение за създаване на ученици” и “духовни дисциплини”. Всичко, което трябва да направите с тези материали е, първо, да се молите Бог да ви помогне да си изберете един ученик. След това да изпринтирате материалите – един по един (според вашето собствено темпо на обучение) или всички наведнъж – и да ги сложите в две папки – една за вас и една за вашия ученик. След това в последователни срещи в рамките на три или повече месеци трябва да преминете през тях. От самото начало вашия ученик трябва да знае, че след преминаването на обучението си, той ще трябва да принтира или копира неговата папка, която да премине с неговия ученик и т.н. и т.н. докато се активира верижната реакция на съживлението, което не може да бъде спряно.

ПРИДОБИВАНЕ НА ВИДЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ


ДУХОВНИ ДИСЦИПЛИНИ

1. Дисциплината на общо поклонение и общение

2. Дисциплината на лично време с Господа

3. Дисциплината четене и изучаване на Божието Слово

4. Дисциплината на молитвата

5. Дисциплината щедро даване

6. Дисциплината пост

7. Дисциплината издържане на изпитания

8. Дисциплината правене на добро

9. Дисциплината да разпалваме и практикуваме духовните си дарби

10. Дисциплината да споделяме вярата си