ЙОВ – ПЕСЕН НА ПЕСНИТЕ

Йов
ТРИ ИЗВОДА ОТ КНИГАТА ЙОВ

Псалми
КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ПСАЛМИТЕ
ПСАЛМИ – ЧИТАТЕЛСКИ ДНЕВНИК – ПСАЛОМ 1-72
ПСАЛМИ ЗА РАЗЛИЧНИ СИТУАЦИИ
НАИСТИНА ЩАСТЛИВИЯ ЧОВЕК (Псалом 1:1-3)
БОЖИИТЕ БЕЗМЪЛВНИ ВЕСТИТЕЛИ (Псалом 19:1-6)
СОБСТВЕНИКЪТ НА ВСИЧКО (Псалми 24:1-2)
РЕКАТА (Псалом 46:1-11)
ПЕСЕНТА НА ДЕПРЕСИРАНИЯ ЧОВЕК (Псалом 77:1-20)
ЖИВОТ С БОГА (Псалом 84:1-12)
ПЕСЕН ЗА ДУХОВНИТЕ РЕАЛНОСТИ (Псалом 90:1-17)
ХВАЛЕНИЕТО НА ИЗКУПЕНИТЕ (Псалом 107:1-43)
БЛАЖЕНСТВОТО НА БОЯЩИЯ СЕ ОТ ГОСПОДА (Псалом 128:1-6)

Притчи
ОТБЯГВАНЕ ПРИМКИТЕ НА СМЪРТТА (Притчи 13:14)
КОЙ МОЖЕ ДА НАМЕРИ ВЕРЕН ЧОВЕК? (Притчи 20:6)
МИНИ СЪЩЕСТВА – МЕГА МЪДРОСТ (Притчи 30:24-28)
ДОБРОТО ВИ ЩЕ ВИ НАМЕРИ (Притчи 15:3)