ИСАЯ – МАЛАХИЯ

Исая
СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ (Исая 6:1-13)
БОЖИЯТ ИЗБРАН СЛУЖИТЕЛ
СИМФОНИЯ ЗА НЕСРАВНИМИЯ БОГ (Исая 40:1-31)
ЖИВОТ НА ОРЛИ (Исая 40:28-31)

Еремия
НЕЩО ПО-ЛОШО ОТ ТОВА ДА ОТИДЕШ В АДА (Еремия 8:20-22)

Даниил
СИЛАТА НА РЕШЕНИЕТО (Даниил 1:1-21)
РОЛЯТА НА ХОДАТАЯ (Даниил 9:1-3)

Авдия
ОСНОВИТЕ НА ЛИЧНАТА И ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ (Авдия 1-21)

Михей
“ЗЛАТНОТО ПРАВИЛО” НА СТАРИЯ ЗАВЕТ (Михей 6:8)