ГАЛАТЯНИ – ФИЛИМОН

Галатяни
ДРЪЖ СТАРОТО БЛАГОВЕСТИЕ! (Галатяни 1:6-9)

Ефесяни
ВИЖДАНЕ ЗА ЕДИНСТВО И РАСТЕЖ (Ефесяни 4:1-16)
ОБУЗДАВАНЕ НА ГНЕВА (Ефесяни 4:26-27)
НАШИЯТ МОЛИТВЕН ДЕВИЗ (Ефесяни 6:18-19)

Филипяни
ВИНАГИ СЕ РАДВАЙТЕ! (Филипяни 1:3-4:20)
УЧАСТВАЙ В ДЕЛОТО НА БЛАГОВЕСТИЕТО! (Филипяни 1:3-6)

1 Солунци
ПОСЛЕДВАЩАТА ГРИЖА В ДУХОВНАТА РАБОТА (1 Солунци 2:1-3:13)

2 Тимотей
КАК ДА ПРИДОБИЕМ ХРИСТИЯНСКИ ХАРАКТЕР? (2 Тимотей 1:1-7)
ВДЪХНОВЕНИЕТО НА СТАРИЯ ЗАВЕТ (2 Тимотей 3:15-17)