ПРЕОБРАЗЕНИ УМОВЕ

Римляни 12:2

Промяната е част от нашата култура…

Но, въпросът е, дали ние се променяме?

Нашето видение е, че в нашата църква Господ Исус променя животите ни – един по един. Той променя

  • Нашите отношения,
  • Нашите приоритети
  • Нашите постъпки
  • Нашите домове
  • Нашето бъдеще

Но, всичко започва с промяната на ума.

ОПАСНОСТТА ОТ ДУХОВНО ПРЕДАТЕЛСТВО

Умът е бойното поле за душите ни, за това на кого ще принадлежим – на Бога или на дявола.

Сатана заслепява умовете на невярващите (2 Коринтяни 4:3-4)

3 Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тия, които погиват, – 4 за тия, невярващите, чиито ум богът на тоя свят е заслепил, за да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога.

Ние, обаче, чрез силата на Святия Дух пленяваме помислите им и ги правим покорни на Христос (2 Коринтяни 10:3-5)

3 Защото, ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. 4 Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости.  5 Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.

С това, обаче, битката не се изчерпва, защото дори и след като бъдем новородени Сатана не спира де се опитва да ни накара да се върнем под негова власт (2 Коринтяни 11:1-3)

1 Дано бихте потърпели малко моето безумие; да! потърпете ме, 2 защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж, да ви представя като чиста девица на Христа. 3 Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа.

Когато се разврати умът ни, ние започваме да даваме ума си на „земните неща“ и така ставаме „врагове на христовия кръст“ (Филипяни 3:19-20).

18 Защото мнозина, за които много пъти съм ви казал, а сега и с плач ви казвам, се обхождат като врагове на Христовия кръст; 19 чиято сетнина е погибел, чийто бог е коремът, и чието хвалене е в това, което е срамотно, които дават ума си на земните неща. 20 Защото нашето гражданство е на небесата, отгдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христа,

Ние сме граждани на небето, затова, трябва да мислим за небесното (Филипяни 4:3).

1 И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога. 2 Мислете за горното, а не за земното; 3 защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в Бога.

Ето защо ние никога не трябва да спираме да се променяме и да обновяваме ума си. Спирането на промяната означава застой и смърт (Римляни 12:2).

2 И недейте се съобразява с тоя век {или: свят}, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, – това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.

В този стих ни се казва какво трябва да направим, ако искаме да познаем от опит колко чуден е животът, живян по Божията воля.

Това, което трябва да направим са две неща. Първо, да спрем да се съобразяваме с този свят.

И второ, да започнем да се преобразяваме според образа на Христос. „Спрете да се съобразявате и започнете да се преобразявате“ – сегашно време – това значи постоянно.

НЕСЪОБРАЗЯВАНЕ

Този свят се опитва да ни смели. Той се опитва да ни асимилира. Да ни накара да мислим като него, да се покланяме на неговите богове, да вършим неговите грехове. Но, ние трябва да му се съпротивим.

В 1 Йоаново 5:19 апостолът казва:

19 Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия.

Поради този факт в 1 Йоаново 2:15-17 апостолът ни увещава:

15 Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. 16 Защото всичко що е в света, – похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, – не е от Отца, но е от света; 17 и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века.

ПРЕОБРАЗЯВАНЕ

Преобразяване означава промяна на формата – трансформация или метаморфоза – това е процес на промяна от вътре на вън, който ни превръща в нещо качествено ново. Това е промяната, която се случва с гъсеницата, която става пеперуда.

Това, в което се преобразяваме е Божият образ, който е бил изгубен в нас чрез греха.

18 А ние всички, с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Духа Господен.

Това значи да мислим като Христос, да чувстваме като Христос, да постъпваме като Христос – да приличаме на нашия Небесен Отец!

Как може да стане тази промяна в нас? Чрез обновяването на ума.

ОБНОВЯВАНЕ

Обновяването на ума е повече от познания; то е промяна. И тази промяна включва две неща – премахването на старото мислене и заменянето му с ново. Това е като със смяната на пелените на едно бебе. Не можеш да сложиш новите преди да махнеш старите…

Много християни си мислят, че могат да продължат от състоянието в което са като учат нови неща, но това, от което се нуждаем е не „информация“, а „трансформация“!!!

Ефесяни 4:22-23

21 понеже сте чули, и сте научени от Него, (както е истината в Исуса), 22 да съблечете, според по-предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамителните страсти,
23 да се обновите в духа на своя ум,
24 и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и светост на истината.

Тези стихове все още са приложими за нас. Бог иска точно сега ние да се променим и да се преобразим. Да спрем да се съобразяваме със съвременната култура и да започнем да се променяме – да се трансформираме от вътре на вън. Да спрем да се съобразяваме с този свят.

И тук е важно да си зададем въпроса: „Има ли белези за това, че се променяме?“ Обективни белези? – Бог ги очаква!

„ПОВЯРВАЛИЯТ“ КАУБОЙ

Един каубой влязъл в един бар в Тексас, поръчал си три бутилки бира, разположил се удобно на една от масите в заведението и започнал да отпива по глътка от всяка една от бутилките. Когато ги изпил и трите, той се върнал на бара и си поръчал още три. Барманът се приближил и казала на каубоя: „Нали знаете, че след като отворя бутилката, тя започва да изветрява. Ще Ви бъде по-вкусно, ако си пиете бирите една по една, а не по три наведнъж.“

Каубоят отговорил: „Вижте, аз имам двама братя. Единият живее в Австралия, другият в Дъблин, а аз в Тексас. Когато напускахме родния ни дом, ние си обещахме, че ще пием по този начин за да си спомняме дните, когато пиехме заедно. Така че, аз пия по една за братята си и една за мен.“

Барманът признал, че това е един много хубав обичай и се върнал на мястото си. Каубоят станал постоянен посетител в бара и винаги пиел по същия начин. Поръчвал си по три бири и ги пиел едновременно – по глътка от всяка от трите.

Но, един ден той дошъл и си поръчал само две бири. Всички редовни клиенти забелязали това и в бара настанала гробна тишина. Когато каубоят се върнал до бара за втората си доза бира, барманът му казал: „Не искам да се намесвам в скръбта ви, но желая да изкажа най-искрените си съболезнования за вашата загуба.“

Каубоят погледнал за миг озадачен, но после му просветнало и той се засмял. „О, не, и двамата ми братя са си живи и здрави“ – обяснил той. „Просто аз и жена ми се присъединихме към църквата в Лонгвю и трябваше да спра да пия… Това, обаче, не се отнася за братята ми…“

Ако сме изкупени, ние не трябва да изглеждаме като тези, които не са изкупени.

Във Филипяни 2:12-16 ап. Павел казва:

12 Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само както при мое присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет; 13 Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действува във вас и да желаете това и да го изработвате. 14 Вършете всичко без роптание и без препиране, 15 за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света, 16 като явявате словото на живота; за да имам с какво да се хваля в деня на Христа, че не съм тичал напразно, нито съм се трудил напразно.

Виждате ли, нашата вяра трябва да се вижда в нашите дела. Иначе, тя е мъртва.

В Римляни 8:29 се казва, че Бог ни е избрал с цел да бъдем съобразени с образа на сина му.

29 Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

Има една легенда за Александър Велики според която Александър Македонски имал един войник, който живеел изключително лош живот. Затова, веднъж той му казал – или промени поведението си, или ще сменя името ти.

Започнете да изследвате Словото и вземете решение.

Ние не можем да се променим, ако първо не започнем да променяме ума си. Обновяването на ума е в основата на всичко.

Две решения, които трябва да вземем:

Първо, решение за съдържанието – какво ще махаме и какво ще поставяме в ума си.

Ако искаме да отслабнем, ние трябва да променим диетата си. Можем да спортуваме много, но ако и ядем много – няма да отслабнем. Също така, ние може да работим много за промяната си като християни, но ако не контролираме какво поставяме в ума си, всички наши усилия ще бъдат безполезни.

Ако музиката, която слушаме е светска, ако телевизията, която гледаме е светска, ако интернета, който ползваме е светски, ако компанията в която сме е светска – ако всичко е светско – ще имаме светско мислене.

Ние ставаме това, което ядем – умствено.

Трябва коренно да променим нашата умствена диета. Ние не можем да се променим, ако не се справим с това.

Ние всички размишляваме всеки ден: въпросът е, върху какво размишляваме?

Филипяни 4:8

8 Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, – ако има нещо добродетелно, и ако има нещо похвално, – това зачитайте.

Може би най-голямата промяна, която ще трябва да направиш, е в това, с кои хора прекарваш времето си. В 1 Коринтяни 15:33 ап. Павел казва:

33 Не се мамете. “Лошите другари покварят добрите нрави”.

Ако вие и аз отидем и живеем при хора, които не са част от Исус Христос – ние ще възприемем техните ценности и ще започнем да мислим като тях. И след това, ще започнем да изглеждаме и да действаме като предатели на царството, от което принадлежим.

Второ, решение за това никога да е се отказваме и никога да не спираме. Обновяването на ума е процес – ние трябва да постоянстваме в него.

Обновяването на ума е начин на живот, а не преживяване. То никога не трябва да спира.

Нека да се препосветим на Бога – да решим, че ще живеем като изкупени, а не като изгубени или като предатели!

Сподели във Фейсбук...