ОСНОВИ – 5 – ЦЪРКВАТА

ЕПЦ – Долно езерово е местна църква, част от мрежата на СЕПЦ в България, която проповядва Исус Христос като Господ и Спасител на света, а нашата програма и устав е самата Библия. Обичаме България и хората в нашата страна и нашата цел е тяхното спасение – не искаме нито един български гражданин да отиде в ада заедно с Дявола и неговите ангели, но всеки да приеме дара на Бога – вечния живот в Исус Христос, нашия Изкупител.

Чрез тези проучения ние нямаме за цел да приобщаваме някого към нещо или да привличаме привърженици към някаква кауза, но да ви дадем истината за Бог, духовния свят и човека. Доста заблуждения са били посеяни в сърцата ни през годините и представата ни за много неща е била изкривена и изопачена. За всичко това не е виновен никой друг освен дявола, който открай време е човекоубиец и лъжец и хората, които са имали знанието за нещата, но са допуснали да бъдат манипулирани от него и да станат пионки в ръката му. Така ние сме станали роби на човешко мислене и грях, и сме били вързани и ограничени в много отношения. Има едно нещо обаче, което има власт над лъжата и това е истината. Има абсолютна истина и тя е Божието Слово. Това, което Бог говори, е винаги истина, защото за Него е невъзможно да лъже. А Той ни обича, затова ни даде Исус Христос – живото Слово, което казва: „И ще познаете истината и истината ще ви освободи“. Ние искаме тази освобождаваща истина да огрее в сърцата ни и да ни направи свободни – от грях, смърт, страх и всякакъв вид духовно робство.

ДУХОВЕН ДОМ

В предишните четири поучения ние се спряхме на истините за Бог, човека, вярата и новорождението. И сега естествено следва да се спрем на въпроса за църквата. Нека да сравним новорождението с естественото раждане. Ако ти си едно малко току-що родено бебе и майка ти те остави да се оправяш сам, ти непременно ще умреш. Едно малко бебе не може да бъде самостоятелно. Напротив, ти имаш нужда от повече грижи, след като се родиш, отколкото преди да се родиш. Имаш нужда от общение, храна и топлина. В духовен смисъл всички тези нужди можеш да намериш в църквата. Тя е твоят духовен дом (1 Петрово 2:5).

СЪБРАНИЕТО НА СВЕТИИТЕ

И тъй като ще говорим за църквата, нека да дадем определение за това какво е църквата. Или по-добре да започнем с това какво тя не е. Може би, когато чуете думата църква, във вас изниква представата за старо, пропукано, каменно здание, пълно с икони, поп и няколко стари съсухрени бабички със запалени вощеници в ръце. Но точно това църквата не е. Тя не е сграда с характерна архитектура. Гръцката дума за църква означава събрание – събранието на призованите – тези, които са били призовани от Бога да бъдат Негови. И църквата не е нищо друго, освен събранието на светиите (1 Коринтяни 1:2). Това са осветени в Исус Христос вярващи, които призовават на всяко място Божието име. Така че, на първо място, църквата не е сграда. Църквата са хората – новородените вярващи.

СТЪЛП И ПОДПОРКА НА ИСТИНАТА

На второ място, църквата не е стара и слаба. Тя се появява със сигурност като зората – нейните сили се подновяват всяка сутрин. Красива е като луната – отразява божествеността на Исус Христос. Чиста е като слънцето – в нея няма грях. Страшна е като войска със знамена. Мощна е като звезди в процесия (Песен на Песните 6:10). Църквата е атакуваща Дявола и делата му и конфронтираща лъжата и греха. Църквата е стълб и подпорка на истината (1 Тимотей 3:15).

ИЗПЪЛНЕНА СЪС СВЯТИЯ ДУХ

На четири места в Новия Завет се казва, че Църквата е тялото на Исус Христос (Ефесяни 1:22; 5:23; Колосяни 1:18,24). Тя е силна и единна. И има нещо характерно за тялото на Христос – това е, че то е движено от Святия Дух. Църквата е храм на Святия Дух (1 Коринтяни 3:16). Затова на петдесетия ден след възкресението Си Исус изпрати Духа си върху църквата – нейните членове се изпълниха с Неговия Дух. И както тялото отделено от духа е мъртво, така и църквата в момента, в който спре да следва Святия Дух и го изгони от себе си, умира. Тогава тя става едно социално общество, което започва да се разлага като мъртвешки труп. Ако е мумифицирана, тя отвън дори може да изглежда добре, но отвътре вони на мърша. В Откровение 3:1 Исус каза на ангела на сардиската църква: „Зная твоите дела, че на име си жив, но си мъртъв.“

Точно тук може би някой ще каже „Не прекаляваш ли малко с преценките си? Как тогава мога да разбера коя църква е жива и има ли въобще живи църкви“? Исус ти отговаря – „Да!“. Винаги е имало и ще има живи църкви. Тъй като Исус Христос е Строителят на църквите (Матей 16:18). Той каза: „На тази канара – изповедта, че Исус Христос е Господ – ще съградя моята църква и портите на ада няма да й надделеят.“ Той възкръсна от мъртвите и неговото тяло е винаги живо. Никой не може да го победи – дори връзките на смъртта, заедно със сатанинските сили на нечестието.

Жива църква е църква, в която се проповядва Словото на Бог, усеща се присъствието на Святия Дух, стават истински чудеса и хората са благословени. Живата църква се моли – прекарва часове в общение с Бога, в ходатайство и поклонение. В живата църква има помазано хваление, в което е възцарен самият Бог. В нея има атмосфера на любов и топлина, примесена с небесна радост.

Като новороден вярващ ти си член на невидимата, световна църква, но за теб е нужно да посещаваш и някоя местна църква, която е нейно проявление. Част си от тялото на Господ Исус Христос и не можеш да живееш, без да имаш здрава връзка с останалите части на тялото (1 Коринтяни 1:12-27). Ако една част от тялото ти реши да се отдели от него за няколко минути, тя непременно ще умре. Точно по същия начин и ти ще умреш духовно, ако откажеш да бъдеш движен от Святия Дух и да ходиш на църква. Между другото, такива случаи има достатъчно много и Дяволът злобее самодоволно за всеки един от тях. Но ти можеш да го подлудиш като правиш точно обратното на това, което той ти казва. Стани част от църква, в която можеш да получиш топлина, общение, насърчение, кураж и корекция.

И нека да се грижим един за друг, като се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, но да се увещаваме един друг все повече, тъй като виждаме, че времето на грабването на църквата наближава (Евреи 10:24,25).

Сподели във Фейсбук...