ОСНОВИ – 4 – НОВОРОЖДЕНИЕТО

Ние сме се посветили да водим хора при Бог, да ги утвърждаваме във вярата и да ги екипираме за служение, като влагаме себе си в тях, като ги мотивираме и подпомагаме да се възпроизвеждат в множество поколения последователи на Христос. Обичаме България и хората в страната ни и нашата цел е тяхното спасение – не искаме нито един от тях да отиде в ада, заедно с дявола и неговите ангели, но всеки да приеме дара на Бога – вечния живот в Исус Христос, нашия Изкупител. Чрез тези послания ние искаме да дадем на хората истината за Бог, духовния свят и човека. Доста невежество и неграмотност са били посадени в сърцата и умовете ни през последните години и това незнание ни е вързало и ограничило. Ние сме станали роби на едно атеистично и консуматорско мислене, което не ни води към добро. Но Исус Христос ни казва: „И ще познаете истината и истината ще ви освободи“. Нека тази освобождаваща истина достигне до вас. Ако можете, спрете за момент работата си,  отдъхнете и чуйте думите, които ще променят живота ви.

АКО СЕ НЕ РОДИ НЯКОЙ ОТНОВО

В предишните ни послания ние се спряхме на библейското учение за Бог, човека и вярата и това са основни въпроси на Божието Слово. Но тази сутрин ние ще погледнем един съдбоносен въпрос и това е истината за нашето новорождение. В трета глава на евангелието на Йоан имаме записана интересната среща между юдейския началник Никодим и Исус Христос (Йоан 3:1). Никодим идва през нощта при Исус, защото се страхува от общественото мнение, но в същото време е заинтересован да научи истината и се обръща към Исус с думите: „Учителю, знаем, че си учител, дошъл от Бога“ (Йоан 3:2). Никодим искаше да бъде ученик на Господ Исус Христос. И тук ние виждаме първата истина, която Исус иска неговите последователи да знаят. В отговор Исус му каза: „Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отново не може да види Божието царство“ (Йоан 3:3). С други думи, той му каза – „Никодиме, ако искаш да имаш достъп в духовния свят, ако искаш да имаш контакт с Бог и неговите неща, ти трябва да се родиш не само в материалния, но да се родиш още веднъж и в духовния свят“. Човек по естество е духовно мъртъв поради греха, който го отделя от Бога (Ефесяни 2:1), така че ако иска отново да има достъп в Божието царство, той трябва да се роди отново. Поради греха неговият дух е мъртъв спрямо Бога (Ефесяни 2:1). Жива е само неговата плът и той живее в нея. И тук е валиден закона за видовете – прасковата не ражда ябълки, нито черешата ражда къпини. Така и плътта не може да роди друго освен плът. Ако искаш твоя дух да стане отново жив към Бога, това може да стане само, ако бъдеш роден отново от дух. И ако ще живееш в Божия свят, това трябва да е Святият Дух.

КАК СТАВА ДУХОВНОТО РАЖДАНЕ?

Когато чу тези думи, Никодим беше просто смаян, но той искаш да бъде новороден и затова запита по какъв начин може да стане това: „Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?“ (Йоан 3:4). Но Исус не говореше за прераждане. Няма прераждане, както учат източните религии. Ако си роден от Святия Дух, твоят новороден дух е също свят и не греши. „Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш пребъдва в него, и не може да съгрешава, защото е роден от Бога“ (1Йоан 3:9). Така че ти няма нужда да се прераждаш, за да се усъвършенстваш, тъй като, ако си новороден, твоят дух е вече съвършен, защото е роден от Бога, а Той прави всичко съвършено.

Но нека да се върнем на въпроса си – „Как става духовното раждане?“. Както за всяко раждане, и тук са необходими семе, почва и сеяч. Семето е Божието слово. Почвата е твоето сърце, а сеячът е Святият Дух. Той пръска семето, но в крайна сметка всичко зависи от почвата, тоест от теб – доколко ти ще приемеш Словото на Бог. Да приемеш Словото на Бог, означава да повярваш, че е така, както Той казва, че е. И това не означава да си затвориш очите пред нещо, а да си ги отвориш за фактите, които говори Бог. За Него е невъзможно да лъже и Словото Му е винаги истина, така че, ако има някой, на когото си струва да вярваш, това положително е Той.

Да приемеш Словото, означава да приемеш Исус Христос. Защото Той е самото Слово. Ако го приемеш, ти придобиваш правото да бъдеш осиновен от Бог и да бъдеш негов син. Тогава на теб ти се дава цялата власт, която има един Царски син и ти можеш да се разпореждаш в царството на своя баща – в духовния свят. Единственият начин да имаш всички тези привилегии обаче е да бъдеш роден от Бога (Йоан 1:12) и да станеш участник в неговото естество (2Петрово 1:4). Ако желаеш, това може да стане точно сега – затвори очите си, отвори сърцето си и се моли на Бог с тези думи: „Господи, аз съжалявам, че досега съм живял в невежество и грях. Моля те, прости ми. Исусе, аз вярвам че Ти Си дошъл на земята, умрял Си за мен, изкупил Си ме от греховете ми и Си възкръснал за моето оправдание. Ела и живей в мен. Аз предавам живота си на Теб. От сега нататък Ти ме води и бъди мой Господар. Амин“.

КАТО ВЯТЪРА

Ако си се помолил искрено с тази молитва, твоят живот никога повече няма да бъде същият. Ти ще си имаш същото лице, ръце и крака, но нещо в теб ще се е променило. Твоят дух е станал отново жив към Бога. Ти не можеш да Го видиш. Той е като вятъра. Не се вижда, но последствията от действието Му го показват. (Йоан 3:8). От сега нататък ще имаш нова цел – ще се стремиш към Бог, ще имаш нов смисъл в живота – правда, мир и радост в сърцето си. Ще имаш много нови приятели. Защото щом си в Христос, ти си ново създание. Всичко старо е преминало и сега всичко е станало ново (2 Коринтяни 5:17). Можеш да имаш достъп до небесния престол и да видиш Божието царство, да бъдеш член на Божието семейство. И аз бих искал да използвам възможността да те поздравя, като ти кажа: Добре дошъл в живота!

Сподели във Фейсбук...