ОСНОВИ – 4 – НОВОРОЖДЕНИЕТО

Ние сме се посветили да водим хора при Бог, да ги утвърждаваме във вярата и да ги екипираме за служение, като влагаме себе си в тях, като ги мотивираме и подпомагаме да се възпроизвеждат в множество поколения последователи на Христос. Това е нашата мисия. Ние обичаме България и хората в страната ни и нашата цел е тяхното спасение – не искаме нито един човек да отиде в ада, заедно с дявола и неговите ангели, но всеки да приеме дара на Бога – вечния живот в Исус Христос, нашия Изкупител. Чрез тези послания ние искаме да дадем на хората истината за Бог, духовния свят и човека. Доста невежество и неграмотност са били насадени в сърцата и умовете ни през последните години тоталитарен режим и след това по време на така наречения „Преход“ и това незнание ни е вързало и ограничило. Ние сме станали роби на едно атеистично и консуматорско мислене, което не ни води към добро. Но Исус Христос ни казва: „И ще познаете истината и истината ще ви освободи“. Нека тази освобождаваща истина достигне до всеки един от нас и до тези на които ние споделяме благовестието.

АКО СЕ НЕ РОДИ НЯКОЙ ОТНОВО

В предишните ни послания ние се спряхме на библейското учение за Бог, човека и вярата и това са основни въпроси на Божието Слово. Но днес ние ще погледнем един съдбоносен въпрос и това е истината за нашето новорождение. В трета глава на евангелието на Йоан имаме записана интересната среща между юдейския началник Никодим и Исус Христос (Йоан 3:1). Никодим се страхува от общественото мнение, но в същото време е заинтересован да научи истината, затова се среща с Исус тайно, през нощта. Той се обръща към Исус с думите: „Учителю, знаем, че си учител, дошъл от Бога“ (Йоан 3:2). Никодим искаше да бъде ученик на Господ Исус Христос. И тук ние виждаме първата истина, която Исус иска неговите последователи да знаят. В отговор Исус му каза: „Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отново не може да види Божието царство“ (Йоан 3:3). С други думи, той му каза – „Никодиме, ако искаш да имаш достъп в духовния свят, ако искаш да имаш контакт с Бога и неговите неща, ти трябва да се родиш не само в материалния, но да се родиш и в духовния свят“.

Никодим е бил член на синедриона, което е равносилно на народен представител днес. Той е бил високопоставен, благороден човек. И първото нещо, което Исус му казва е че за да бъде спасен, той има нужда да бъде новороден. Истината за новорождението е основополагаща в християнската вяра и в нашето ученичество и следване на Христос, затова ние трябва да я знаем и да я поучаваме, да я споделяме с хората.

Защо се нуждаем от новорождение? Човек по естество е духовно мъртъв поради греха, който го отделя от Бога (Ефесяни 2:1), така че ако иска отново да има достъп в Божието царство, той трябва да се роди отново. Поради греха неговият дух е мъртъв спрямо Бога (Ефесяни 2:1). Жива е само неговата плът и той живее в нея. И тук е валиден закона за видовете – прасковата не ражда ябълки, нито черешата ражда къпини. Така и плътта не може да роди друго освен плът. Затова Исус каза на Никодим: „Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух“ (Йоан 3:6). Ако искаш твоя дух да стане отново жив към Бога, това може да стане само, ако бъдеш роден отново от дух. И ако ще живееш в Божия свят, този от когото трябва да бъдеше новороден е Святият Дух.

КАК СТАВА ДУХОВНОТО РАЖДАНЕ?

„Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отново не може да види Божието царство“ (Йоан 3:3). Когато чу тези думи, Никодим беше просто смаян, но той искаш да бъде новороден и затова попита по какъв начин може да стане това: „Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?“ (Йоан 3:4). Невъзможно! Много хора, когато чуят да се говори за новорождение, преиначават темата и започват да говорят за прераждане. Но Исус не говореше за прераждане. Няма прераждане, както учат източните религии. Ако си роден от Святия Дух, твоят новороден дух е също свят и не греши. Ти може да грешиш, защото не слушаш новородения си дух, но твоя новороден дух не греши. В 1 Йоаново 3:9 се казва: „Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш пребъдва в него, и не може да съгрешава, защото е роден от Бога“. Когато е новороден, човек има в себе си един свят, божествен „зародиш“, който е от Святия Дух и който е в него „и не може да съгрешава, защото е роден от Бога“. Така че ти няма нужда да се прераждаш, за да се усъвършенстваш, тъй като, ако си новороден, твоят дух е вече съвършен, защото е роден от Бога, а Той прави всичко съвършено.

Но нека да се върнем на въпроса си – „Как става духовното раждане?“. Както за всяко раждане, и тук са необходими семе, почва и сеяч. Семето е Божието слово. Почвата е твоето сърце, а сеячът е Святият Дух. Той пръска семето чрез Неговите проповедници и благовестители, но в крайна сметка всичко зависи от почвата, т.е., от теб – доколко ти ще приемеш Словото на Бог. Да приемеш Словото на Бог, означава да повярваш, че е така, както Той казва, че е. Ако в Библията Исус казва нещо, ти да повярваш, че е така, както казва Той, независимо, че твоя ум може да има някакви възръжения, независимо, че този свят може да отхвърля тези истини. И това не означава да си затвориш очите пред нещо, а да си ги отвориш за фактите, които говори Бог. За Бог е невъзможно да лъже и Словото Му е винаги истина, така че, ако има някой, на когото си струва да вярваш, това положително е Той.

Да приемеш Словото, означава да приемеш Исус Христос. Защото Той е самото Слово. Ако го приемеш, ти придобиваш правото да бъдеш осиновен от Бог и да станеш негов син. Тогава на теб ти се дава цялата власт, която има един Царски син и ти можеш да се разпореждаш в царството на своя баща – в духовния свят. Единственият начин да имаш всички тези привилегии, обаче, е да бъдеш „роден от Бога“ (Йоан 1:12) и да станеш „участник в божественото естество“ (2 Петрово 1:4).

Ако желаеш да бъдеш новороден, това може да стане точно сега – затвори очите си, отвори сърцето си и се моли на Бог с тези думи: „Господи, аз съжалявам, че досега съм живял в невежество и грях. Моля те, прости ми. Исусе, аз вярвам че Ти Си дошъл на земята, умрял Си за мен, изкупил Си ме от греховете ми и Си възкръснал за моето оправдание. Ела и живей в мен. Аз предавам живота си на Теб. От сега нататък Ти ме води и бъди мой Господар. Амин“.

КАТО ВЯТЪРА

Ако си се помолил искрено с тази простичка молитва, ако си поканил Исус в сърцето си, ако си Го приел, ако си Го изповядал като Господ, твоят живот никога повече няма да бъде същият. Ти ще си имаш същото лице, същите ръце и крака, външно нищо няма да изглежда различно, но нещо в теб ще се е променило. Твоят дух ще е станал отново жив към Бога. Ти не можеш да Го видиш. Той е като вятъра. Не се вижда, но последствията от действието Му го показват. Това е, което Исус каза в Йоан 3:8: „Вятърът духа гдето ще, и чуваш шума му; но не знаеш отгде иде и къде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа.“. От сега нататък ще имаш нова цел – ще се стремиш към Бог, ще имаш нов смисъл в живота – правда, мир и радост в сърцето си. Ще имаш много нови приятели. Защото щом си в Христос, ти си ново създание. Всичко старо е преминало и сега всичко е станало ново (2 Коринтяни 5:17). Можеш да имаш достъп до небесния престол и да видиш Божието царство, да бъдеш член на Божието семейство. И аз бих искал да те поздравя, като ти кажа: Добре дошъл в живота!

Сподели във Фейсбук...