ОСНОВИ – 3 – ВЯРАТА

Като църква, ние имаме за цел спасението на хората в Бургас. Ние сме евангелска църква, която проповядва Исус Христос като Господ и Спасител и нашият устав и програма е Библията. Чрез нашите проповеди ние имаме за цел да дадем на хората истината за Бог, духовния свят и човека. Ние обичаме България. Обичаме и теб и не искаме нито един човек в нашата страна да продължава да живее в невежество. Много от нас даже са меко казано неграмотни по отношение на Библията и духовните закони. Като църква, ние искаме да променим това, защото сме сигурни, че знанието за тези неща ще направи живота ни качествено по-добър. Исус Христос каза: „И ще познаете истината и истината ще ви освободи“. Ние искаме тази освобождаваща истина да достигне до теб. Направи пауза от забързаното си ежедневие, поспри за момент и се фокусирай върху това послание, което ще промени живота ти и начина ти на мислене.

ИСТИНАТА ЗА ВЯРАТА

В предишните две поучения ние се спряхме на главните герои на Библията – Бог, дявола и човека и заключихме, че само глупаците си мислят, че няма Бог (атеизмът е глупост), потвърдихме, че дяволът е архимошеник и убиец, и заключихме, че човек е дух, който има душа и живее в тяло. Много хора обаче не виждат в духовния свят и отричат истините за Бог, духовния свят и задгробния живот. Това е поради насаждания ни с години атеизъм и материализъм. Но безверието просто поставя човек като рибка в аквариум, като му отрязва възможността да живее не само в материалния, но и в духовния свят, в който всъщност са причините за нещата. Ние, обаче, ще разчупим стените на този аквариум чрез истината за вярата. Защото вярата е сетивността на духа и тя е чрез която можете да приемете информация от духовния свят и да действате според нея. Апостол Павел говори в посланията си за „очите на сърцето ни“ (Ефесяни 1:17,18) и те са с които виждаме същността на нещата. Вярата е очите на сърцето ти. Ако очите на сърцето ти са затворени по една или друга причина, ти ходиш като слепец или най-малкото като сомнамбул и вероятността да паднеш е твърде голяма. На друго място апостол Павел казва, че ние ходим с вяра, а не с виждане. Ние живеем според виждането си в духовния свят, а не според виждането си в материалния. Видимите неща в материалния свят са временни, а невидимите за естествения човек неща, които могат да се видят само с вяра са вечни. Макар и невидими, духовните неща са по-реални от материалните неща в този свят, понеже материалните неща подлежат на промяна, а духовните са непроменими.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВЯРАТА?

И сега, нека да погледнем дефиницията за вяра в Евреи 11. глава. „Вярата е да имаш убеждения за неща, които не се виждат“. Вяра е да си сигурен в невидимите неща и това не означава да си почти сигурен – 99%. Вярата не е вероятност. Във вероятността има известен процент съмнение – възможност да не е точно така, каквато е по-голямата вероятност. Това е дефиницията за вяра на този свят, т.е. ние сме извратили представата за вяра и наричаме съмнението вяра. А всъщност съмнението е неверие. Просто думата „вяра“ е изгубила истинското си значение за нас. И това е, защото дълго време сме вярвали в неправилните неща. Това е довело до масово безверие. Случило се е така, че сега, когато казваме, че вярваме, ние всъщност се съмняваме – нещо, което е обратното на това да вярваш, т.е. ние лъжем. Но Библейската дефиниция за вяра е друга. Според нея да вярваш, означава да си сигурен – стопроцентна сигурност за нещата без нито един процент съмнение. Това е предизвикателството днес дори към нас, вярващите – ние да имаме истинска, чиста вяра, която е стопроцентово убеждение за неща, които не се виждат. Ако ти можеш да видиш невидимото, ти ще можеш да извършиш и невъзможното.

ЗАЩО МИ Е ДА ВЯРВАМ?

И може би точно сега ти ще кажеш: „Добре де, пределно ясно ми стана какво казва Библията за вярата, но за какво ми е всичко това, защо ми е въобще да знам нещо за вярата?“ Отговорът е много прост: „Защото без вяра не можеш да получиш нищо от Бога.“ (Евреи 11:6). Тогава може би ти ще кажеш: „Защо ми е пък въобще да получавам нещо?“ Ако си прекалено горд и самодоволен и искаш да останеш там, където си, и нямаш нужда от истинска любов, радост, мир, здраве и просперитет, това е друг въпрос, но дори тогава ти имаш нужда да бъдеш спасен от вечна смърт. Вечната смърт съществува, макар и ти да не я осъзнаваш. И искам да ти кажа радостната новина, че твоето спасение е вече осигурено. Исус Христос ни изкупи от всеки грях, като проля кръвта си за нас на Голготския кръст. Той умря от любов към теб, но единственият начин да получиш спасението, което Той е изработил за теб, е да го повярваш – да приемеш, че е точно така, както Бог казва, че е. Това означава да повярваш първо, че има Бог; второ, че човек е грешник; да повярваш, че Сатана е нашият противник; да повярваш, че Исус Христос е Божий Син. Той ни изяви Бог Отец чрез всичко, което каза и направи. Да повярваш, че Той извърши чудесата, за които се говори в евангелията, че след това беше несправедливо осъден, беше разпнат на кръст, умря и тази кръв, която проля, беше жертвата, която Бог извърши за нас, и Исус Христос не остана в гроба, но Той възкръсна от мъртвите. Ако ти повярваш, че е точно така, както Бог казва, че е, понеже това е евангелието, тогава ти ще се спасиш. Евангелието от Йоан третата глава 18. стих казва: „Който вярва в Него, не е осъден, който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в Единородния Божий Син“. Разбираш ли защо ти е вярата? Защото, ако ти не вярваш, ти си вече осъден. Именно затова ние искаме хората от този свят да научат истината за вярата – за да бъдат освободени от това осъждение и да имат вечен живот.

Виждаш, че твоята вяра определя твоето състояние – ако вярваш, ти си оправдан, преминал си от смърт в живот, възстановил си връзката си с Бога и никога няма да умреш. Ако не вярваш, ти се самоосъждаш на вечна смърт, няма да видиш живот и Божият справедлив гняв остава върху теб (Йоан 3:36).

ДЕЙНОСТТА НА ВЯРАТА

Точно тук може би ще кажеш: „А, вярвам, вярвам, как да не вярвам, има нещо, има една сила, може и да е Бог, разбира се, че вярвам!“ Тогава ти ще трябва да научиш още нещо за вярата – и то е, че вяра без дела е мъртва, тоест вярата е действена и ако не действа, тя е мъртва. Ако някой само казва, че има вяра, а няма дела, тази вяра не може да го спаси. Кои са делата на вярата? Чисто и свято благочестие. Това означава, че човек, който вярва, той няма да стои в греха, той ще бяга от греха, ще се бори с греха, няма да остане в него. Ще иска да бъде угоден на Бога. За целта той ще практикува духовните дисциплини – ще ходи на църква, ще се моли, ще дава, ще помага на бедните, ще свидетелства за Исус, ще се бори със Сатана. Неговата вяра ще се изяви в дела. Така че, ако ти казваш: „Вярвам, вярвам, че има някаква сила…“, това не е достатъчно. Ако действително вярваш, ти ще поканиш Исус в сърцето си и всеки ден, за всяко едно решение, ти ще си задаваш въпроса: „Дали това, което казвам, е за слава на Бога? Дали това, което правя, е за слава на Бога? Дали това, което аз правя, Исус би го направил?“

„Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш; и демоните вярват и треперят“ – се казва в Яков 2:14-26. Демоните знаят за Бог, но тяхната вяра е пасивна, а пасивната вяра е мъртва. Живата вяра е винаги активна – тя живее и постъпва според нещата, които Бог казва.

КАК ДА ИМАМЕ ПОВЕЧЕ ВЯРА?

Накрая бих искал да се спра на един последен въпрос – Откъде идва вярата и как да имаме повече вяра? Библията ни казва, че вярата идва от слушане и слушане не на нещо друго, а на Христовото слово! (Римляни 10:17). Когато ти слушаш Христовото Слово, когато слушаш благовестието, то ще произведе вяра в теб. Вярата и Словото са като влагата и водата. Ти никога не може да имаш вода, без да имаш и влага. Там, където има вода, там има и пара, има и влага. Така и ако ти имаш Божието Слово, ти ще имаш и вяра. Сега ти чу част от Божието слово, така че получи и вяра. Ако искаш да получиш още, ти си добре дошъл на нашите църковни събрания.

Сподели във Фейсбук...