ОСНОВИ – 2 – ЧОВЕКЪТ

Под „Основи“ ние разбираме основи на християнския живот и основни постановки на вярата. Целта на тези поучения е да дадем на хората истината за Бог, духовния свят и човека. Исус Христос казва: „И ще познаете истината и истината ще ви освободи“. Ние искаме тази освобождаваща истина да достигне до всички хора, понеже това са думи, които ще променят живота ви.

ИСТИНАТА ЗА ЧОВЕКА

В предишното поучение ние се спряхме на истината, че има Бог. Хората не вярват в това, но ние трябва да им кажем: „Това е първото – има Бог.“. Знанието за Бог е важно, понеже то е свързано директно с истината за човека. Кой е той, как е устроен и какъв е смисълът на съществуването му? Официалната доскоро атеистична религия у нас – комунизма – учеше, че човекът е произлязъл от маймуната, той е просто една високо организирана материя и единствената причина, поради която той съществува, е, за да се труди за партията и да създава поколение от пионерчета и комсомолци, които ще завладеят космоса. Хипотезата на Дарвин за произхода на човека се утвърди в съвременното светско, пост-християнско общество. Сега човек не се труди за партията и светлото бъдеще, а за да може да си позволи най-новите постижения на техниката и колкото се може по-луксозен начин на живот („лайфстайл“). От комунизъм сме преминали към материализъм и консуматорстко общество.

ПРОИЗХОДЪТ НА ЧОВЕКА

Аз обаче отказвам да приема, че пра-пра-прадядо ми е бил маймуна. За твоя не знам, но моят не е. Ако ти смяташ, че твоя пра-пра-дядо е бил маймуна, това си е твоя работа, но за мен е по-лесно да повярвам, че съм създаден от Бога, и че първият човек е Адам, а не някакъв си там хомо сапиенс. Библията ни казва, че Бог направи човека по Свой образ. Той му даде място на принадлежност, като го постави в чудесната Едемска градина, снабди го с ресурси за живот, даде му цел и принципи. Човекът бе създаден да владее. Както Бог владее в духовния свят, така човек да владее в материалния и да общува и да бъде приятел (а не роб или робот) на своя Създател. Като човек, ти си ценен за Бог, просто си единственото същество в цялата вселена, което може да му бъде приятел и да го обича. Но архиподлецът на вселената, Сатана, накара човека да му предаде властта си, измами го и го накара да съгреши. А очите на Бог са твърде чисти, за да гледат злото (Авакум 1:13), така че човек беше отделен от Бога и стана духовно мъртъв. Това е същността на смъртта – отделяне на духа от тялото или в духовен план – отделяне на човека от Бога.

ДУХЪТ НА ЧОВЕКА

Ти не си само тяло. Твоето тяло е само къщата, в която живее твоето истинско „Аз“ – твоя дух. Според Библията човек е дух, който има душа и живее в тяло (1Солунци 5:23). В посланията си апостолите Павел и Петър (2 Петрово 1:13,14; Филипяни 1:19-24), говорят че те ще напуснат телата си, които са само обвивка на истинския човек. Ап. Петър нарича тялото си „телесна хижа“. Във 2 Коринтяни 4 глава ап. Павел говори за външен и вътрешен човек. И там се казва, че ако и „външният човек“ – този, който се вижда да остарява и да преминава, пак „вътрешният“ – този, който не се вижда, не старее, а всеки ден се подновява – той е вечен. Видимите неща са временни – огледайте се около вас и ще видите, че всичко подлежи на промяна, а невидимите са вечни. Вашият дух е вечен. Ако и тялото ви да умре – вашият дух ще продължи да съществува вечно. Но, това вечно съществуване може да бъде в две състояния. Духът ни или ще бъде или с Бога или ще бъде отделен от Бога. А, както казахме, ако ти си отделен от Бога, ти си духовно мъртъв.

Освен дух, който дава живот на тялото ти, ти имаш и душа. Там са твоите воля, интелект, емоции, памет и въображение.

ВЗЕМИ ПРАВИЛНОТО РЕШЕНИЕ

В твоята душа е личността ти. И като свободна и независима личност, ти имаш избор, понеже имаш воля. И той е бойното поле, на което всеки – имам в предвид Бог и Сатана – иска да спечели битката, защото ако спечели твоя избор, той печели теб. Ако ти си казал „Да“ на дявола, той те притежава и ти ще отидеш с него във „вечния огън“ (Матей 25:41), в „езерото, което гори с огън и жупел“ – това е „втората смърт“ (Откровение 21:8).

Затова мисли преди да решаваш и събери достатъчно факти за нещата, преди да взимаш каквото и да било решение. Погледни нещата в перспектива и прецени какви ще бъдат резултатите от твоето решение и особено по отношение на решението ти „Къде ще прекараш вечността?“

И може би ти ще кажеш: „О, досаждаш ми с тези глупости, Бог, дявол, вечност и тям подобни дивотии. Не може ли да бъдеш поне малко по-реален – аз имам нужда от пари, за да мога да живея сносно, и от човек до себе си, който мисли като мен“. Към вас, чийто смисъл на живота е бизнесът, апостол Яков се обръща и казва в четвъртата глава на посланието си (Яков 4:13):

13 Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим, – 14 когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пáра, която се явява, и после изчезва.

Не пропускай момента, когато сте се появил, преди да изчезнеш, да помислиш за вашия вечен дух и за спасението на душата си. И ако сега тези думи са те засегнали и ти желаеш да научиш начина да се отървеш от примката на греха и духовната смърт, думите на апостол Павел от Римляни десета глава са за теб. „Ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш“ (Римляни 10:9). Виждаш ли колко е просто. Приемаш, че Исус Христос е умрял вместо теб на Голгота, и оттук нататък ти си свободен от всяко осъждение, страх, угнетение и неизвестност. Твоят дух става жив към Бога и ти имаш вечен живот – никога няма да умреш, но ще царуваш в живота заедно с Възкръсналия Цар – Исус Христос, който толкова много те обикна, че плати със собствената си кръв за твоето оправдание (Римляни 5:17).

Сподели във Фейсбук...