ОСВЕЩЕНИЕ НА ЦЪРКОВНА СГРАДА

Според Новия Завет църква е не сградата, а събранието на вярващите в Христос в което обитава Святия Дух. Все пак добро и правилно е сградите, които са издигнати за специално служение в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос да бъдат изрично отделени и посветени за тяхното специфично предназначение. В Книгата на Ездра 6:16 четем, че когато по негово време храмът беше наново съграден:

израилтяните, свещениците, левитите и останалите от завърналите се от плена, празнуваха с веселие посвещението на тоя Божий дом.

За едно подобно посвещение сме се събрали и ние сега. Благодарим на Бога за възможността, която ни е дал да изградим за нашето поколение, а и за следващите които ще дойдат след нас сграда, в която да се събира Божията църква. И нека цялата слава за това да бъде на Бога. Както казва Псалом 115:1:

Не нам, Господи, не нам,
Но на Своето име дай слава,
Заради милостта Си и заради верността Си.

И тъй като освещението на тази сграда би било суетно без тържественото посвещение на тези на които тя ще служи, нека сега направим едно тържествено обещание пред Бога:

  • Че Му отдаваме душите си – да бъдат те преобразявани според образа на Христос;
  • Че Му отдаваме телата си – да бъдат те подходящи храмове за обитаващия в нас Святи Дух;
  • Че му посвещаваме нашата работа и бизнес – за да бъдат те за слава на Неговото име и напредъка на Божието царство;
  • Че ще му служим с дарбите, които Той ни е дал в служението, в което ни е поставил;
  • Че ще изпълняваме голямата Му заповед: “Да обичаме Господ, нашия Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум и ближния си, както себе си”.

Сега аз ще казвам за какво посвещаваме църквата, а вие, ако сте съгласни ще казвате силно: “Ние посвещаваме тази сграда!” Съгласни ли сте да направим тази изповед?

Служителят: За славата на Бога, нашия Отец, от Когото слиза всяко добро и всеки съвършен дар,

Хората: Ние посвещаваме тази сграда!

Служителят: За почит на Исус Христос, Божий Син и наш Господ и Спасител,

Хората: Ние посвещаваме тази сграда!

Служителят: За поклонение на Бога чрез хваление и молитва, за проповядване на благовестието на Господ Исус Христос и отслужване на святите тайнства заповядани от Него,

Хората: Ние посвещаваме тази сграда!

Служителят: За утеха на наскърбените, за подкрепа на отслабналите, за насърчение на тези, които са в изпитания,

Хората: Ние посвещаваме тази сграда!

Служителят: За поучаване на вечните истини на Божието Слово, за преобразяване на живота ни според примера на Христос,

Хората: Ние посвещаваме тази сграда!

Служителят: За спасение на изгубените, които ще дойдат в този Божий дом,

Хората: Ние посвещаваме тази сграда!

Служителят: С благодарност за даването на всички, които са обичали и с ръка и сърце са служили на тази църква,

Хората: Ние посвещаваме тази сграда!

Служителят: За спомен на всички, които са извървели своя път, в молитва за онези, които ще се покланят и служат на това място през идещите дни,

Хората: Ние посвещаваме тази сграда!

Служителят: За въздигане на правдата и за разширяване на Божието царство,

Хората: Ние посвещаваме тази сграда!

Служителят: В името на Отец, Сина и Святия Дух сега аз обявявам този дом да бъде отделен за свята употреба и използван за поклонение и служение на Всемогъщия Бог комуто да бъде “сила и богатство, премъдрост и могъщество, почит, слава и благословение” от сега и до вечни векове. Амин.

Молитва: Благословен да бъде Господ, Който успокои Църквата Си в Долно Езерово според всичко що е обещал. Не пропадна ни едно от всичките добри обещания, които Той ни даде чрез Святия Си Дух. Дано бъде Господ наш Бог с нас, да не ни остави, нито да ни отхвърли! Да преклони сърцата ни към себе Си, тъй щото да ходим във всичките Му пътища, да живеем в общение с нашия възкръснал Господ и да разнасяме спасителното Му благовестие по целия свят! (3 Царе 8:56-58)

Сподели във Фейсбук...