ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДУХОВНИТЕ ДАРБИ

Духовните дарби действат чрез специфични желания, склонности или мотивации, свързани със всяка една дарба (например, учителят обича или се мотивира от това да учи). Този тест за „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДУХОВНИТЕ ДАРБИ” може да ви помогне да идентифицирате дарбите, които имате чрез идентифициране на нещата, които ви мотивират или които сте склонни да правите. Някои дарби като говорене на непознати езици или тълкуване на непознати езици са очевидни (ако ги имаш, не можеш да не знаеш, че ги имаш). Дарбите, включени в това определяне са онези, които не са очевидни или явни и може да изискват една по-задълбочена оценка, която да определи дали даден човек ги има.

Духовни дарби включени в това определяне:

В допълнение към тези, включени в горната таблица, има четири дарби показани или споменати в Библията, които също са включени в това изследване:

  • Гостоприемство (Битие 18:1-5)
  • Майсторство (Изход 28:3-4; 31:1-5; 35:31-35)
  • Ходатайство (Битие 18:16-33; Изход 33:12-17; Даниил 10:1-12)
  • Музикалност (1 Летописи 15; 1 Коринтяни 14:26) 

Въпроси оценяващи дарбите

Следните въпроси могат да Ви помогнат да определите кои дарби се проявяват по-изявено в живота ви и кои не са толкова силно изявени. Въпросите не оценяват четири от дарбите споменати по-горе (пророкуване, говорене на езици, тълкуване на езици и музикалност) защото всяка една от тези дарби е очевидна и явна (т.е. вие знаете дали имате дарбата да говорите на непознати езици, да тълкувате езици, дали сте музикален – свирите на инструмент или пеете или пък дали имате проявление на дарбата пророкуване за която ап. Павел каза, че ние всички можем да имаме. Други дарби са също толкова явни (такива като изцелителни дарби и вършене на чудеса), но ние ги включваме в това изследване, понеже някои хора може да не осъзнават че са настроени за проявяването точно на тези дарби.

Римляни 12:4-8
Мотивация
1 Коринтяни 12:4-11
Проявление
1 Коринтяни 12:27-30
Служение
Ефесяни 4:7-12
Ръководство
Ключов контекст:
Благодатта и вярата, които сме получили
Ключов контекст:
Проявлението на Духа за обща полза
Ключов контекст:
Не всички имаме същите дарби
Ключов контекст:
Ръковоство с цел екипиране на светиите.
Пророчество Слово на мъдрост Апостоли Апостол
Служене Слово на знание Пророци Пророк
Поучаване Вяра Учители Благовестител
Увещание Изцелителни дарби Чудеса Пастор
Даване Велики дела Дарби на изцеление Учител
Управление Пророчество Помагания  
Показване на милост Разпознаване на духовете Управление  
  Езици Езици  
  Тълкуване на езици Тълкуване на езици  

Насоки: Отговорете на всеки въпрос според както мислите че той се отнася за вас, а не според както бихте желали или мислите че би трябвало да бъдат нещата в живота ви. Точността на изследването зависи от точността на вашите отговори на тези въпроси. 

Оценете всеки въпрос според както той се отнася за вас според следната скала: 

0 – това твърдение никога не се отнася за мен и не е вярно относно мен.

1 – това твърдение много рядко е вярно относно мен (може би веднъж или два пъти в живота ми).

2 – това твърдение е вярно за мен в много малко ситуации (може би веднъж или два пъти в годината).

3 – това твърдение е вярно за мен в някои ситуации (може би веднъж или два пъти на няколко месеца).

4 – това твърдение е твърде често вярно относно мен (склонен съм естествено да реагирам или да се чувствам по този начин).

5 – това твърдение е винаги вярно относно мен (твърде много съм склонен съм да реагирам или да се чувствам именно по този начин).

ВЪПРОСИ ОТНОСНО ДУХОВНИТЕ ДАРБИ                                                                                                 

1.  Обичам да започвам нови неща и съм добър в това.

2. Често усещам когато мотивите или характера на даден човек не са правилни.

3.  Винаги търся възможности да кажа на някого за Христос.

4.  Чувствителен съм към нуждите и проблемите на хората и обичам да им помагам да израстват духовно.

5.  Обичам да изучавам и изследвам Словото и лесно виждам “уроци” и “списъци от важни неща” когато чета Библията.

6.  Обичам да служа на другите за да могат те на свой ред да изпълняват техните служения.

7.  Съпричастен съм към слабостите и изкушенията на другите с цел да ги насърча да се покаят и да вярват.

8.  Когато давам на другите, те не се чувстват като че ли ми дължат нещо.

9.  Обичам да заемам водеща роля в групите и дейностите в които участвам.

10.  Често съм погълнат от състрадание за човека или ситуация за която се моля.

11.  Бог често ме подбужда да се моля за изцелението на други хора.

12.  Твърдо съм убеден, че Бог може да извърши чудо във всяка една ситуация.

13.  Съзнателно съм подредил дома си по такъв начин, че да мога да посрещам гости и те да могат да преспиват у нас.

14.  Имам голямо желание да се моля за продължителни периоди от време.

15.  Бог често ми дава специфично водителство за курса на действие, който хората около мен трябва да поемат.

16.  Бог често ми показва конкретни факти или истини за други хора или ситуации.

17.  Притежавам свръхестествена увереност в Бога и способност да предавам смелост на други.

18.  Често имам “усещане” или “впечатление” за другите още първия път, когато ги срещна.

19.  Духът често ме води да направя добро на някого, което в последствие дълбоко го развълнува.

20.  Аз служа на другите като ги организирам и използвам техните дарби за решаване на конкретен проблем.

21.  Обичам промяната и разнообразието и преместването от едно място на друго за разлика от това да си стоя само на едно място.

22.  Думите ми често произвеждат обвинение за грях у другите и така без да полагам усилие ги водя към покаяние.

23.  Намирам за лесно да водя хората към вяра в Христос и посвещение към Него.

24.  По заинтересован съм от отношенията си с хората, отколкото от осъществяването на определени проекти.

25.  Мисля, че е особено важно думите да бъдат използвани точно и в контекст.

26.  Чувствам се удобно когато позволявам на другите да водят.

27.  Имам специална дарба да помагам на другите да бъдат възстановени емоционално, умствено и духовно.

28.  Вярвам, че Бог ми е дал способността да правя пари и да ги споделям с другите.

29.  Хората около мен очакват от мен често да ги поведа или да им покажа пример.

30.  Вярвам, че Бог иска да докосва хората чрез мен като ме употребява да състрадавам с тях в техните несгоди и проблеми.

31.  Дразня се и се ядосвам когато на физическата болка на другите не се обръща внимание или бива пренебрегната.

32.  Имам силно желание да изгонвам демони.

33.  Обичам да каня хора у дома на обяд или на вечеря.

34.  Често усещам тежък товар за онези за които се моля.

35.  Други християни търсят съвета ми когато са несигурни по отношение на това накъде да поемат в живота.

36.  Бог често ме кара да осъзнавам дълбоката нужда на другите въпреки, че те са внимателни и се опитват да я прикриват.

37.  Когато се моля или говоря другите са насърчени да имат по-голяма вяра.

38.  Особено съм чувствителен към злите духове и усещам присъствието им.

39.  Обичам да правя малки неща с които да помагам на водачите, като така ги освобождавам да се съсредоточат върху служението на Бога.

40.  Мога да разпознавам талантите и дарбите на другите и да намирам начини по които те да ги употребяват за Бога.

41.  Аз лесно виждам „по-голямата картина” и виждам „картини на царството” когато чета Библията.

42.  Готов съм да жертвам всичко за истината.

43.  Виждам евангелско приложение в много от Библейските пасажи, които чета.

44.  Обичам да посещавам хората в домовете им, а също и когато те са болни или опечалени. 

45.  Забелязвам когато учителите или проповедниците правят грешки в техните послания.

46.  Лесно виждам начини по които мога да служа на другите индиректно – без говорене или поучаване.

47.  Мога да предизвиквам другите без да ги карам да се чувстват осъдени или виновни. 

48.  Получавам много радост от това да давам пари за определен човек или кауза.

49.  Хората около мен се повлияват да променят поведението си чрез взаимоотношението си с мен. 

50.  Бог често ми дава да изпитвам болката на другите.

51.  Има някои болести, от които хората почти винаги биват изцелени когато се моля за тях.

52.  Видял съм много чудеса в отговор на молитвите си.

53.  Забелязвам нещата, които хората обичат да правят или харесват.

54.  Молитвите ми често са твърде интензивни и когато свърша молитвата си се чувствам изтощен.

55.  Бог ме употребява да изяснявам волята Му като ми дава свръхестествено прозрение за целите Му.

56.  Често откривам, че зная неща, които никога не съм научавал, за които получавам потвърждение от зрели вярващи.

57.  Често аз съм единствения човек в дадена група, който вярва че Бог ще извърши специфично чудо в отговор на молитва.

58.  Често мога да разпозная кога хората са движени от Святия Дух, кога от зли духове и кога от тяхната собствена плът.

59.  Виждам практичните нужди в живота на другите.

60.  Обичам нещата да бъдат организирани и се дразня от безпорядъка и липсата на организация.

61.  Обичам да предавам нещата, които започвам на други.

62.  Изпитвам остра нужда да бъда чут и разбран от другите.

63.  Постоянно се опитвам да прекарвам време с неспасени хора за да споделям благовестието с тях.

64.  Други вярващи идват при мен за помощ, съвет или утеха.

65.  Когато поучавам, аз обичам да споделям с другите как съ извлякъл урока си.

66.  Нямам нищо против да помагам на другите дори и ако те не заслужават помощ или пък се възползват от мен.

67.  Хората обикновено приемат корекции от мен понеже знаят, че съм на тяхна страна.

68.  Опитвам се да намеря начини да давам на другите без да привличам внимание към себе си.

69.  Имам способността да мотивирам хората и да ги развълнувам за постигането на дадени цели.

70.  Твърдо съм убеден, че църквата трябва да се грижи за нуждите и раните на членовете си.

71.  Способен съм да виждам причините в които се коренят някои болести или страдания.

72.  Вярвам, че ако уповавахме на Бога повече, щяхме да виждаме повече явни и драматични чудеса.

73.  Изпитвам особено удоволствие в това да приемам в дома си хора, които са Божии служители на пълно работно време.

74.  Моля се дотогава, докато почувствам облекчение в душата си.

75.  Получавам много конкретни послания от Бога (слово рема) за специфични ситуации когато чета Божието Писано Слово.

76.  В някои ситуации Бог ми дава да кажа такива думи, които изненадват дори и мен.

77.  Гледам на проблемите като на възможности за Бог да изяви Неговото всемогъщество и любов.

78.  Често „виждам” неща, които другите не виждат.

79.  Умея да си спомням детайли които други хора пропускат.

80.  Идва ми отръки да свързвам хората в тялото Христово и обичам да правя това.

81.  Особено се мотивирам от това да работя с водачи и да тръгвам в нова посока.

82.  Трудно ми е да общувам с хора в които усещам нечестност или лицемерие.

83.  Обезпокоен съм когато другите, и особено проповедниците не поставят ударение върху спасението.

84.  Чувствам се отговорен да защитавам по-слабите християни от опасни влияния.

85.  Склонен съм да уча другите в каквато и ситуация да се намеря.

86.  Бих предпочел да работя тайно отколкото да получавам публично признание за това, което съм направил.

87.  Духът ми дава способност да карам другите да дават най-доброто от себе си.

88.  Насърчавам другите да бъдат щедри в даването си чрез собствения си пример.

89.  Имам вътрешно усещане за това какво трябва да правим и къде трябва да го направим.

90.  Гледам да имам само няколко приятели, но тези приятелства да са наистина дълбоки.

91.  Не се обезсърчавам ако не виждам моментални явни резултати когато се моля за изцеление.

92.  Святият Дух ме води да се моля за невъзможни неща, за които се оказва че са верни.

93.  Приятно ми е да давам дома си на разположение на църквата за събрания и други събирания.

94.  Имам силно желание да се моля за неща за които другите може и да не чувстват нуждата да се молят.

95.  Когато говоря, Бог често разкрива волята си за мен и за другите чрез мен.

96.  Често знам за истинския проблем, който някой прикрива чрез заблуда.

97.  Рядко съм обезсърчен – най-често съм настроен оптимистично.

98.  Способен съм бързо да доловя духовна грешка.

99.  Не мога просто да си стоя и да не правя нищо докато има задачи, които продължават да си стоят несвършени.

100. Способен съм да координирам проекти или хора по един успешен и ефективен начин.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ДАРБИТЕ НА:   

(име)

          общо Духовни дарби
1 21 41 61 81   A
2 22 42 62 82   B
3 23 43 63 83   C
4 24 44 64 84   D
5 25 45 65 85   E
6 26 46 66 86   F
7 27 47 67 87   G
8 28 48 68 88   H
9 29 49 69 89   I
10 30 50 70 90   J
11 31 51 71 91   K
12 32 52 72 92   L
13 33 53 73 93   M
14 34 54 74 94   N
15 35 55 75 95   O
16 36 56 76 96   P
17 37 57 77 97   Q
18 38 58 78 98   R
19 39 59 79 99   S
20 40 60 80 100   T

След като отговорите на всички въпроси, нанесете резултатите си на съответното място в таблицата като внимавате да впишете всеки резултат в клетката чиито номер съответства на въпроса. След това сборувайте резултатите на всеки хоризонтален ред и поставете сбора в колоната „общо”. Използвайки „ключ за духовните дарби” който е на края на страницата, впишете дарбите в последната колона на таблицата по реда по който са изброени в ключа. Подчертайте или маркирайте  три до пет от дарбите, които имат най-високи резултати. Най-накрая, използвайки тези резултати начертайте вашата комбинация от духовни дарби като превърнете сборовете на маркираните от вас духовни дарби в проценти и ги нанесете в показания кръг като „парчета от торта”.

Моята комбинация от духовни дарби 

Ключ за духовните дарби:
А = Апостол    B = Пророк    C =Благовестител    D = Пастор    E = Учител    F = Служене    G = Увещател    H = Даване  I = Лидерство   J = Милост   K = Изцелителни дарби    L = Вършене на чудеса   M = Гостолюбие   N = Ходатайство    O = Слово на мъдрост   P = Слово на знание   Q = Вяра    R = Разпознаване на  духовете   S = Спомагателни служения    T = Управляване (администрация)

Сподели във Фейсбук...