ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧАВАЩИ С ЛИДЪРШИП РИСОРСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

Радваме се за възможността и привилегията да Ви поканим да участвате в семинар – представяне на програмата ОЗО (Обучение За Обучаващи) на американската мисия ЛРИ (Лидършип Рисорсис Интернешънъл).

КАКВО Е ОЗО?

ОЗО цели да отговори на една от най-важните и неотложни нужди в пасторското служение – пастируването и укрепването на Божиите хора чрез служението на Божието Слово. Всеки работен семинар е замислен около и произтича от изучаване на дадена Библейска книга. Всичко, което научаваме, идва от изучаваното на тази книга, и по-специално, принципите и уменията за изучаване и проповядване на Божието Слово, и уроците за култивиране на Божието сърце в нашето служение. Книгата, която ще се разглежда на този семинар, ще бъде Рут.

ЛРИ преподава херменевтични принципи, за да научи участниците да могат да изучават Божието слово сами за себе си. Вместо да им казва какво казва Библията, ЛРИ дава на обучаващите се инструменти, които да им помогнат да разбират сами за себе си какво казва Библията и какво е съвременното приложение на това, което тя казва. По време на обучението се практикува използването на едни и същи принципи при различни книги, съдържащи различни жанрове библейска литература.

На много места в Азия, Африка и Америките ЛРИ екипира малки групи от местни пастири да поучават Божието Слово с пастирско сърце. ЛРИ работи в тесни връзки със същата група от пастори два пъти в годината в продължение на четири години, като това дава възможност за формирането на едно по-задълбочено приятелство. Тук нещата стават наистина вълнуващи и стратегически – тези пастори умножават обучението, като екипират техните съратници и колеги, както и други църковни лидери, в тяхната собствена страна. Така ОЗО постига дълбочина – чрез продължителна менторска стратегия, и ширина – чрез умножаваща стратегия за достигане на голям брой обучавани. ОЗО работи едновременно в дълбочина и в ширина. То е стратегията на ап. Павел, ясно изразена във 2 Тимотей 2:2 и осъществявана през двадесет и първи век.

ДВА СЪЩЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТА НА СЛУЖЕНИЕТО

ОЗО се фокусира върху:

 • Как да проповядваме: Обогатяване на познанията на участниците и развитие на техните умения за по-ефективно изучаване, поучаване и проповядване на Божието Слово. Ние подчертаваме основите на Библейското тълкуване (херменевтика) и важността на вярното излагане на Библията (експозиция). Подходът на ЛРИ опира до нашето убеждение, че главната нужда на пастира се обобщава в нуждата му от Божието Слово – нуждата от това той да го разбира, да бъде преобразяван от него и да го оповестява на другите. Ето защо, в ОЗО ние се фокусираме върху Божието Слово. Ние вярваме, че ако успеем да отговорим на главната нужда на пастирите, тогава ще поставим основата, на която да търсим отговорите на много други вторични нужди.
 • Как да пастируваме: Приемане на библейски модел на служение, който се фокусира върху сърцето на Бог и включва концепции като слугуващо ръководство, смирение и уязвимост, умножаване на други водачи и новозаветно служение. Не е достатъчно да разбираме Библията и да я обясняваме на другите. Ние се нуждаем Бог да преобрази нашето сърце чрез нея. В Библията откриваме сърцето на Бог и Божия възглед за служението, в което Той ни е призовал. Ние знаем, че трябва да имаме Неговото сърце, за да можем да извършим делото, което Той ни е призовал да извършим, по начина, по който Той ни е призовал да го извършим.

ОЗО ОТ ПТИЧИ ПОГЛЕД

 • Менторство на една-единствена група от 10-20 пастори
 • Период на посвещение от 4 години
 • Две обучения на година, всяко от 3 до 5 дни
 • Интерактивно обучение, даващо възможност за активно участие на участниците – много въпроси и отговори, дискусии и обратна връзка. Важно е не само какво учим, но и как го учим. ОЗО дава възможност на всеки един да участва – така ние всички се учим един от друг.
 • Потапяне в книги от Библията (на почти всяко от обученията се разглежда по една книга от Библията)
 • Многослоен процес, съдържащ слоеве от обучение, взаимодействие и практика. Всеки семинар се състои от три вида сесии – демонстрационна, информационна и практическа сесия. Целта на практическата сесия е да ни помогне да станем по-добри проповедници и учители на Божието слово. Тя дава възможност да проповядваме кратки проповеди и да получаваме обратна връзка от нашите колеги.
 • Продължаващи през цялото време менторски взаимоотношения между тимът на ЛРИ и обучаващите се
 • Непосредствено прилагане на принципите на обучение на практика в служението
 • Умножаване на обучението в живота на пастори и църковни водачи от второ поколение (които често продължават и предават обучението на водачи от трето поколение)
 • Текуща проверка на отговорностите, подотчетност и обратна връзка

За повече информация относно ЛРИ – можете да посетите техния сайт – http://www.leadershipresources.org/

КОНТАКТ

Семинарът ще се проведе на 19-21 септември в х-л Армира, Старозагорски минерални бани. Ако желаете да се включите в този семинар, моля свържете се веднага със Симеон Кръстев на имейл hopeforthebalkans@gmail.com  С предимство ще бъдат пастири на възраст под 50 години. Броят на участниците е ограничен до 20 и след като групата се запълни, други няма да могат да се включат.

Мир и благодат,
Симеон Кръстев
Мисионерска Мрежа „Надежда за Балканите“

P.S. Кой би бил подходящ за обучаващ се? Виж по-долу…

ПРОФИЛ НА ОБУЧАВАЩИЯ СЕ

Кой би бил един добър обучаващ се в ОЗО (обучение за обучаващи)? Това е един изключително важен въпрос. Успехът на менторство и обучение на лидери чрез ОЗО е директно свързан с избора и подбора на правилните мъже, които да вземат участие в това обучително служение. Следователно, процесът на селекция трябва да бъде въпрос на сериозна молитва и разпознаване, търсене на Бог и Неговото Слово за насока и водителство.

Във 2 Тимотей, Павел даде на Тимотей две основни качества, за които той трябва да гледа при избора на хора, които да наставлява.

 1. Те трябва да бъдат верни и достойни за упование мъже.
 2. Те трябва да бъдат мъже, които са способни да учат и другите.

Това не означава непременно, че тези мъже са естествено надарени публични говорители. Забележете, как Павел оформя нашето разбиране за вида поучение, за което той говори няколко стиха по-надолу. Той пише: „А Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всичките, способен да поучава, търпелив;“ (2 Тимотей 2:24).

Ние използваме съкращението ВСП (верен и способен да поучава – на английски acronym FAT, Faithful and Able to Teach – „фат“ на английски означава дебел – игра на думи J), за да си напомняме за тези две качества. Според нашите представи това са двете водещи черти на характера и ние ще направим добре да ги помним преди и по време на избора на хора, които да участват в ОЗО. Успехът на програмата и процеса на менторство и умножаване на лидерството ще зависят до голяма част от тази селекция. Така, ние търсим хора, които са ВСП за участие в процеса на ОЗО.

В допълнение, ето още няколко въпроса, които биха могли да бъдат зададени:

 1. Податлив ли е този човек на обучение? Способен ли е да мисли нестандартно („извън кутията“)?
 2. Добър учител ли е, или показва ли признаци за това, че има учителски дарби и способности?
 3. Има ли този човек виждане и/или желание да наставлява други и да умножава себе си в живота на другите? Има ли опит в това? Ако няма такова виждане/желание, би ли могъл лесно да го придобие?
 4. Чувства ли се този човек добре като вижда израстването на други водачи около него? Желае ли да споделя ръководството с други? Заинтересуван ли е в това да изгради екип от водачи? Или се чувства застрашен от това да вижда появата и проявите на други водачи около себе си?
 5. Влиятелен ли е? Има ли естествена мрежа за възпроизвеждане и умножаване на себе си в живота на другите?
 6. Има ли човекът време и желание да се включи?
 7. Проявява ли самоинициатива?
 8. Взема ли този човек програмата на сериозно, усвоява ли я и работи ли усърдно?
 9. Уважаван ли е този човек от колегите си и от останалите хора в църквата? Благочестив ли е? Честен ли е? Притежава ли интегритет (цялостност, непорочност) на характера? Човек на молитвата ли е?
 10. Съпругата му, ръководителите му, духовния му съвет, църквата му ще го препоръчат ли и ще го подкрепят ли за участието му в тази програма? Ако да, защо да или ако не, защо не?
Share this...
Share on Facebook
Facebook