НЕ СПИРАЙ НА ГРАНИЦАТА НА ТОВА, КОЕТО БОГ ИМА ЗА ТЕБ!

п-р Валентин Георгиев