НЕБОЯДИСАНАТА ОГРАДА

Един човек боядисвал една ограда. Но, той не я боядисал цялата, а само до някъде – не боядисал частта, която се опирала на хамбара. Жена му го попитала: „Защо не боядиса вътрешната част от оградата, която се опира на хамбара?” „Защото не се вижда.” – отвърнал мъжа й. „Да, но Бог я вижда!” – казала тя. „Е, да, ама Той няма да клюкарства за това!” – настоял немарливия човек. Виждате ли, вие можете да скриете нещо от хората, но не и от Бога. Бог вижда „небоядисаната част от оградата ви”. Накъде са насочени мислите ви, когато са неангажирани? В Лука 8:17 се казва, че няма нищо тайно, което да не стане явно. Нищо скрито няма да остане скрито. Всичко ще излезе на яве.

17 Защото няма нещо тайно, което не ще стане явно, нито потайно, което не ще се узнае и не ще излезе на яве.

Проповед: ЗАКОНЪТ-УТЕЖНЯВАЩО ВИНАТА ОБСТОЯТЕЛСТВО

Сподели във Фейсбук...