МИЛОСТТА ТЪРЖЕСТВУВА НАД СЪДА

 Понякога си мислим, че мъдростта се състои в това всеки около нас да си получи това, което заслужава. Но “мъдростта, която е отгоре” дава на хората повече отколкото те заслужават.

Веднъж една майка влязла при Наполеон за да проси милост за сина си. Императорът й отговорил, че младежът вече е извършил едно и също престъпление два пъти и справедливата присъда за това повторно деяние е смърт. “Но аз не искам справедливост,” казала майката, “аз пледирам за милост.” “Но вашият син не заслужава милост!” – отвърнал Наполеон. “Но ваше височество,” проплакала жената, “нямаше да бъде милост, ако той я заслужаваше, а това, което аз искам е милост!” “Добре тогава,” казал императора, ще му покажа милост.” И така той пожалил сина на тази жена.

Проповед: КАК ДА СЕ ОТНАСЯМЕ МЪДРО С ДРУГИТЕ

Сподели във Фейсбук...