ЛУТЕР И ДЯВОЛЪТ

Разказва се затова как веднъж дяволът дошъл при Мартин Лютер за да го измъчва и тормози с чувство за вина и осъждение. Припомнял му различни грехове. Лютер седнал и започнал да ги записва. Получил се доста голям списък. Когато свършил, Лютер попитал Сатана: “Имам ли още някой грях, за който да се сещаш”? Дяволът отговорил: “Не.” Тогава Лютер дръпнал една черта и написал “1 Йоаново 1:7”:

и кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грях.

Като видял това, противникът се обърнал и повече не дошъл да тормози Лютер по този въпрос.

Проповед: КРЪВТА НА БОЖИЯТ АГНЕЦ

Сподели във Фейсбук...