КОЙ СЪМ АЗ?

Отговорете на следните въпроси като подредите по приоритети (или степенувате) вашите лични навици по скала от 1 до 5, като 1 означава „почти никога”, а 2 е „рядко”, 3 е „понякога”, 4 е „често”, а 5 е „почти постоянно”.

____ 1. Обичам да приемам предизвикателства.

____ 2. Обичам да убеждавам и да мотивирам другите.

____ 3. Обичам да работя повече с хора, отколкото с неща.

____ 4. Удовлетворява ме рутинна работа (едни и същи неща постоянно).

____ 5. Харесва ми да създавам и поддържам много контакти.

____ 6. Харесва ми да работя главно на едно място.

____ 7. Предпочитам нови идеи и не ми харесва да се застоявам в старите неща.

____ 8. Обичам предизвикателството да преодолявам съпротивата.

____ 9. Аз съм много добър говорител (умея да артикулирам нещата).

____10. Аз съм оптимист и ентусиаст.

____ 11. Обичам да поемам инициатива (да действам първи) при всеки шанс, който ми се отдаде.

____ 12. Мисля, че детайлите са много важни и повечето хора ги пренебрегват.

____ 13. Стремя се към качество и точност в всичко, което правя.

____ 14. Опитвам, се да правя хората около мен щастливи.

____ 15. Мисля, че рисковете водят до успех.

____ 16. Избягвам ненужните рискове или трудности.

____ 17. Мисля, че винаги правя добро първо впечатление.

____ 18. Мисля, че резултатите трябва да бъдат осезаеми и конкретни (реални и измерими).

____ 19. Имам отличен самоконтрол по всяко време.

____ 20. Рядко правя грешки.

____ 21. Винаги следвам инструкции.

____ 22. Опитвам се да работя в екип и да подкрепям своите колеги.

____ 23. Посвещавам се за нещо само след като внимателно преценя какви ще бъдат последствията.

____ 24. Обикновено приемам нещата такива каквито са.

Резултати от теста “Кой съм аз?”

В списъка по-долу, запишете вашият резултат под съответният номер на въпрос:

Доминантен

Въпроси: 1 7 8 11 15 18

____ ____ ____ ____ ____ ____ = ____

Влияещ
Въпроси: 2 3 5 9 10 17
____ ____ ____ ____ ____ ____ = ____

Постоянен
Въпроси: 4 6 14 19 22 24

____ ____ ____ ____ ____ ____ = ____

Компетентен
Въпроси: 12 13 16 20 21 23

____ ____ ____ ____ ____ ____ = ____

  Д В П К
30        
29        
28        
27        
26        
25        
24        
23        
22        
21        
20        
19        
18        
17        
16        
15        
14        
13        
12        
11        
10        
9        
8        
7        
6        
5        
4        
3        
2        

Разбиране на видовете личности

“Д” (Доминиращ)Добър в:

 • Постигане на резултати
 • Предизвиква действие
 • Приемане на предизвикателство
 • Вземане на решения
 • Оспорва “статус куо”
 • Поемане на власт
 • Предизвиква проблеми
 • Решава проблеми

Мотивира се от:

 • Власт и авторитет
 • Престиж и предизвикателство
 • Постижения и резултати
 • Възможност за напредък
 • Директни отговори
 • Широко спектърни действия
 • Свобода от контрол и наглеждане
 • Много нови и разнообразнидейности

Може да не е добър в:

 • Преценка на плюсове и минуси
 • Преценка на риска
 • Да работи в защитена среда
 • Изследва фактите
 • Да размисли преди решение
 • Да работи в предвидима среда
 • Да жертва себе си за другите

За да бъдат пo-успешни им трябват:

 • Трудни задачи
 • Разбиране че имат нужда от хора
 • Техники базирани напрактичен опит
 • Случаен шок
 • Идентификация с група
 • Да обяснят и дадат причината за това, което правят
 • Да позабавят ход и да си почиват
“В” (Влияещ)Добър в:

 • Контакти с хора
 • Създаване на добри впечатления
 • Говорене и хора на които да говорят
 • Мотивиране на другите
 • Предизвиква ентусиазъм
 • Забавлява хората
 • Желание да помага на другите
 • Участва в обществени дейности

Мотивира се от:

 • Популярност, обществено признание на способностите
 • Свобода на словото
 • Групови дейности
 • Добри работни условия
 • Да хвърля видение

Може да не е добър в:

 • Koнцентрация върху работата си
 • Търсене на факти
 • Уважава искреността
 • Работи сам
 • Предпочита нещата повече от хората
 • Мисли логично
 • Мисли за нови идеи

За да бъдат по-успешни им трябват:

 • Повече контрол над личното време (особено ако са слаби в “Д”)
 • Обективност
 • Честен супервайзор
 • Емоционален контрол
 • Чувство за спешност
 • Да бъде по-малко идеолог
 • Да бъде по-твърд с другите
“П”(Постоянен)Добър в:

 • Изпълнява и приема работен модел
 • Да стои или седи на едно място промените
 • Демонстрира търпение
 • Развитие на специални умения
 • Концентрация
 • Да показва лоялност
 • Добър слушател
 • Успокояване на развълнувани хора  

Мотивира се от:

 • Сигурността на ситуацията
 • “Status quo”
 • Щастлив семеен живот
 • Традиционни процедури
 • Искреност
 • Ограничена територия
 • Постоянна оценка
 • Идентифициране с общност

Може да не е добър в:

 • Бърза реакция при промяна
 • Изпълнение на физически дейности
 • Да правят твърде много неща или задачи едновременно
 • Да бъдат оптимистични
 • Да упражнява натиск над други хора
 • Да работи в непредвидима околна среда

За да бъдат по-успешни им трябват:

 • Подготовка преди промяна
 • Изпълнение на физически
 • Преки пътища в методите им
 • Уверение, че са ценени
 • Помощ за започване на нови
 • Способни помощници
 • Хора около тях, които да насърчават творчество
“К” (Компетентен)Добър в:

 • Следване на насоки и правила
 • Концентрира се на детайли
 • Работа под контролирани обстоятелства
 • Дипломатичен с хората
 • Да проверява точност
 • Съобразява се с властта
 • Критичен към изпълнение
 • Критична мисъл

Мотивира се от:

 • Сигурност
 • Стандартни оперативни процедури
 • Защитена околна среда
 • Никакви внезапни промени
 • Да си част от група
 • Лично внимание
 • Да се поддържа “status quo”
 • Отварящи се врати

Може да не е добър в:

 • Да поемат власт ако тяхното „Д” е слабо.
 • Да предават важни задачи на другите
 • Вземане на решения
 • Да действа независимо
 • Да устоява срещу опозиция
 • Изразяват непопулярни мнения

За да бъдат по-успешни им трябват:

 • Прецизна работа
 • Внимателно планиране
 • Много обяснения
 • Точни работни задачи
 • Да не обръща внимание на детайлите
 • Повече уважение за това, което са те, защото те уважават това, което правят
Сподели във Фейсбук...