КОЙ СЪБОРИ СТЕНИТЕ НА ЕРИХОН?

Един пастор, който отговарял за религиозното образование в едно училище веднъж влязъл в един от класовете докато течал урока и попитал: “Кой събори стените на Ерихон?” Един от учениците се изправил и казал: “Не съм аз, господине.” Пасторът си помислил, че това е подигравка спрямо него и се обърнал към учителя с въпроса: “Така ли се държи обикновено този клас?” Учителят отговорил: “Мисля, че този ученик е честен и наистина не смятам, че го е направил той.” Напускайки стаята пасторът отишъл да потърси утеха при своя дякон и му обяснил какво е станало. Дяконът казал: “Познавам и момчето и учителя от няколко години и мисля, че нито един от тях не би направил такова нещо като да събори стените на Ерихон.” До това време пасторът бил толкова угнетен от отговорите, които получавал, че докладвал за инцидента на комисията за християнско образование към училището. Отговорът, който получил от тях бил следния: “Нека да не правим случилото се на голям въпрос. Ние ще платим сметката за нанесените щети и ще ги признаем като разходи за ремонт и поддръжка на училището. Каквито и да са, нашата застраховка сигурно ще може да ги покрие.”

Сподели във Фейсбук...