КОЙ Е СВЯТИЯТ ДУХ?

Едно момченце спряло пред входа на една църква. В този момент то видяло свещеникът да излиза отвътре. Когато го видял, той му казал:
– “Заповядай вътре, искам да ти покажа нещо.”
– Момченцето отвърнало: “Но някой ще ми открадне колелото!”
– Пасторът го успокоил с думите: “Не се безпокой, Святият Дух ще ти го пази.”

Момченцето влязло вътре и свещеникът му казал:
– “Нека ти покажа как да правиш кръстния знак. В Името на Отца и Сина и Светаго Духа, Амин. Сега опитай ти.”
– Момченцето казало: “В името на Отца и Сина, Амин.”
– Но какво стана със Святия Дух – защо го пропусна? – забелязал пастора.
– Момченцето отвърнало: “Не си ли спомняш, че Той е отвън – пази ми колелото!”

Днес е Петдесятница – денят отделен в църковната година за отбелязване на изливането на Святия Дух върху Исусовите последователи. Както и момченцето в примера много хора имат разни и странни представи за това кой и какъв е Святия Дух и какво прави той. Затова, ще направим добре, ако се обърнем към Писанието за по-точна информация по този въпрос.

Проповед: АЗБУКА НА СВЯТИЯ ДУХ

Сподели във Фейсбук...