КОГА ТРЯБВА ДА СЕ ПОКАЕ ЧОВЕК?

Ще – не ще, всеки човек в края на живота си ще бъде изправен пред вратите на вечността. А този край може да настъпи всеки момент.

Попитали един Божий работник: “Кога трябва да се покае човек?”.

– Петнадесет минути преди да умре! – отговорил той.

– Но кой знае момента на своята смърт?! – възразили тези, които го запитали.

– Точно затова трябва да се покаете веднага! – отвърнал Божия работник.

Две са вратите на вечността. Едната води в ада, а другата – в Божието присъствие. Христос каза: “Аз съм вратата”. Ти, който сега слушаш тези думи, имаш нужното време. Затова използвай случая! Покай се за греховете си! Измий се от тях в скъпоценната кръв на Исус Христос и влез през вратата на живота!

Проповед: ДЕНЯТ НА СМЪРТТА СТРУВА ПОВЕЧЕ ОТ ДЕНЯ НА РАЖДАНЕТО

Сподели във Фейсбук...