КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ПСАЛМИТЕ

1. От коя от петте книги на Псалмите е псалома?

 • 1-41 Давидовият конфликт със Саул
 • 42-72 Давидовото царуване
 • 73-89 Асирийската криза – падането на Самария и Северното царство
 • 90-106 Самоанализ за разрушаването на храма и Вавилонския плен
 • 107-150 Отражение на завръщането от плена и начало на новата ера

2. Кой е автора на псалома?

 • Давид:
  • 2 (Деяния 4:25), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
  • 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
  • 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65
  • 68, 69, 70,
  • 86, 95 (Евреи 4:7),101, 103,
  • 108, 109, 110, 122, 124, 131, 133,
  • 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
 • Асаф (1 Летописи 15:16-19; 16:4-6; 2 Летописи 29:30):
  • 50
  • 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
 • Кореевите потомци:
  • 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49
  • 84, 85, 87, (88)
 • Соломон: 72, 127
 • Мойсей: 90
 • Еман Езраев: 88
 • Етан Езраев: 89
 • Анонимни: 1 (Може би Ездра), 10, 33, 43, 66, 67, 71, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 (Може би Ездра), 120, 121, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 146, 147, 148, 149, 150

3. Свързан ли е с някакъв конкретен исторически повод? Ако да, с кой?

 • 3 — 2 Царе 15:13-37
 • 7
 • 18
 • 30
 • 34
 • 51 — 2 Царе 12
 • 52 — 1 Царе 21:1-9; 22:6-23
 • 54
 • 56
 • 57
 • 59
 • 60
 • 63
 • 126 — Завръщането от Вавилонския плен
 • 142

4. Използвал ли се е в някой от юдейските празници? Ако да, в кой?

 • Вечерна молитва: 4
 • Сутрешна молитва: 5
 • Дните на седмицата:
  • Първи ден (неделя): 24;
  • Втори ден: 48 (145);
  • Трети ден: 82;
  • Четвърти ден: 94;
  • Пети ден: 81;
  • Шести ден: 93;
  • Седми ден (събота): 92
 • Пасха: 136
 • 113, 114, 115, 116, 117, 118 са се използвали по време на новолуние, Пасха, Петдесятница, Шатроразпъване, Ханука (освещението на храма)
 • 7 се използвал при празника Пурим
 • 12 се е използвал на осмия ден от празника Шатроразпъване
 • Покаятелните псалми са се използвали в Деня на умилостивението
 • 145 – в юдейската практика този псалом бил рецитиран два пъти сутрин и един път вечер. Според Талмуда всеки, който го повтаря по три пъти на ден ще има дял в идещия свят и ще се нарече “щастлив”.

5. Обществен ли е псалома или е личен?

 • Обществени: 83, 84, 90, 103
  • „Песни на възкачванията” – използвани от поклонниците по пътя им към Ерусалим по време на трите ежегодни празника – Пасха, Петдесятница и Шатроразпъване” –
   • 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
 • Лични: 3, 4, 5, 6, 13, 16, 18, 22, 23, 30, 32, 34, 51, 63, 66, 116

6. Какъв тип (жанр) е псалома?

 • Хваление (химн):
  • 8, 9, 19, 29,33, 47, 48, 65, 68, 92, 95, 96, 103, 104, 136
  • 145, 146,147, 148, 149, 150
  • Псалом за сътворението – 8, 19, 104, 148;
  • Псалом за изхода от Египет – 136;
 • Плач:
  • 3, 4, 6, 12, 13, 17, 22, 26,
  • 30, 31, 32,
  • 35, 39,
  • 41, 42, 43, 44,
  • 54, 57, 58, 60, 63, 69, 71, 74, 79, 80, 83, 85, 91, 94, 102, 123, 130
   • седем компонента: призив, просба, оплакване, изповед на вяра, изповядване на греховете или твърдение за невинност, проклятие, прослава или благословение)
 • Благодарност: 18, 30, 32, 41, 56, 66, 116, 124
 • Поучение (мъдрост): 1, 14, 34, 53, 73, 78, 119
 • Упователен (изповед на вяра): 11, 16, 23, 27, 62, 91, 121, 125, 131
 • Покаяние: 32, 51
 • Исторически (възпоминание): 78, 105, 106, 135, 136
 • Царски: 18, 20, 21, 45, 72, 89, 101, 132, 144
  • Царско-месиански: 22
  • Пророческо-месиански: 2, 110
 • Проклинателен: 35, 69, 109, 137

7. Използван ли е в Новия Завет? Ако да, къде?

 • 2:7 — Деяния 13:33
 • 8:6 — Евреи 2:6-10
 • 16:10 — Деяния 2:27; 13:35
 • 22:1 — Матей 27:46
 • 22:8 — Матей 27:43
 • 32:1-2 — Римляни 4:7-8
 • 40:6-8 — Евреи 10:5-7
 • 41:9 — Йоан 13:18
 • 45:6-7 — Евреи 1:8-9
 • 69:9 — Йоан 2:17
 • 110:1 — Евреи 1:13
 • 110:4 — Евреи 5:6; 7:17; 7:21
 • 118:22 — Матей 21:42
 • 118:26 — Матей 21:9

8. Азбучни (акростични) псалми: 9,10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145

9. Дублирани псалми:

 • 53 = 14;
 • 70 = 40:13-17;
 • 108 = 57:7-11 и 65:5-12
Сподели във Фейсбук...