КАТО ТЪРКАНЕ НА ДОКТОРСКИ РЪЦЕ

При изтъкнатият пастор на Презвитерианска църква Брик в Ню Йорк, д-р Малтби Бабкок се приближил един лекар, член на неговата църква, който бил загрижен за здравето му. Давайки на д-р Бабкок няколко билета за театър, той му казал: “Вземи ги, ти имаш нужда от почивката и развлечението които отиването на това представление ще ти донесат.” Неговият пастор погледнал билетите. Но, виждайки, че те са за такова представление, което той не би могъл да посети с чиста съвест, любезно отговорил: “Благодаря, но не мога да ги взема, не мога да отида на този театър.” “Но защо не?” попитал докторът. “Сега ще ти обясня, докторе” – казал пасторът – “Ти си лекар, и по-специално хирург. Преди операция, ти търкаш ръцете си педантично докато станеш изключително чист. Не би посмял да оперираш с мръсни ръце. Аз съм служител на Христос. Работя със скъпоценни човешки души. И не бих посмял да изпълнявам службата си с един мръсен живот.”

Проповед: КАК ДА ОЦЕЛЕЕМ В СЛУЖЕНИЕ

Сподели във Фейсбук...