КАК ДА СЕ ОТНАСЯМЕ МЪДРО КЪМ ДРУГИТЕ?

Яков 3:13-18

13 Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот, с кротостта на мъдростта. 14 Но ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете против истината. 15 Това не е мъдрост, която слиза от горе, но е земна, животинска, бесовска; 16 защото, гдето има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. 17 Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна. 18 А плодът на правдата се сее с мир от миротворците.

Всеки ден ние се сблъскваме с най-различни хора. Някои са много приятни, други са много трудни. Някои са очарователни и ни вдъхновяват за добро, други ни дразнят и подтискат. И когато не се разбираме с онези, които са около нас, нашите взаимоотношения са лоши и ние се чувстваме отвратително. Дори да имаме много пари и много възможности, ако взаимоотношенията ни не са в ред, ние сме нещастни. Точно затова трябва да се научим как да се отнасяме мъдро към хората около нас. В тези стихове можем да видим практичния съвет, който това послание ни дава по този въпрос. Нека започнем отзад напред. В ст.18 Яков казва:

18 А плодът на правдата се сее с мир от миротворците.

СЕМЕНА НА МИР РАЖДАТ ЖЕТВА НА ДОБРОТА

Всеки ден в нашите взаимоотношения ние сеем семена. Семена на гняв, ревност, мир, увереност, несигурност и много други видове семена. Така че неизбежно е да пожънем това, което сме посели. На английски този стих звучи така: “А онези, които са миротворци, ще сеят семена на мир и ще жънат жетва на доброта.” Как мога да сея семена на мир, как мога да бъда миротворец? Как мога да имам едни добри взаимоотношения? Тайната е в небесната мъдрост. Трябва да се научим да бъдем мъдри нашите действия към другите. Когато постъпваме глупаво ние предизвикваме точно обратното поведение на това, което бихме искали да видим.

В този пасаж (3:13-18) Яков прави три неща: първо, той дава определение на небесната мъдрост, след това показва как тя се различава от земната и демоничната, и накрая описва в детайли как действа тя.

МЪДРОСТТА ОПРЕДЕЛЯ НАЧИНА НИ НА ЖИВОТ

Първото нещо, което разбираме за мъдростта е, че тя не е въпрос на интелигентност, ум или образование, а въпрос на начин на живот, взаимоотношения и характер (ст.13).

13 Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот, с кротостта на мъдростта.

С други думи, ако си мъдър и разбираш Божиите пътища, живей такъв благоугоден живот, че резултатите от него да бъдат само добро. И ако не се хвалиш с доброто, което вършиш, а просто си го вършиш без да вдигаш много шум около себе си, тогава ще си наистина мъдър!

Представете си как Яков влиза в нашата църква тази сутрин и пита: “Кой от вас е мъдър и разумен? Нека да видя ръцете на тези, които са мъдри?” Ако си достатъчно наивен, за да си вдигнеш ръката, той ще ти каже “Добре, докажи ми че си мъдър! Покажи ми мъдростта си чрез начина си на живот! Добър ли е той? Какви са твоите взаимоотношения с другите хора? Кротък ли си? Имаш ли страх от Бога?”

Не е важно какво казваш с устните си, а как живееш живота си. Мъдростта не е въпрос на думи, а на дела. Дипломите, които имаш нямат никакво значение. Как се отнасяш с другите хора – това, и само това показва колко мъдър си ти на практика.

ЛИПСАТА НА НЕБЕСНА МЪДРОСТ СЪЗДАВА ПРОБЛЕМИ

Знанието възгордява, мъдростта смирява. Имаш ли в живота си хаос и противоречия – това е поради недостатъчност на небесна мъдрост (ст.14-16).

14 Но ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете против истината. 15 Това не е мъдрост, която слиза от горе, но е земна, животинска, бесовска; 16 защото, гдето има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо.

Липсата на мъдрост причинява всякакъв вид безредици и проблеми, хаос и объркване.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МЪДРИТЕ ХОРА

Как да знам дали съм мъдър във взаимоотношенията си с другите хора? Нека да прочетем ст.17:

17 Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна.

Тук Яков ни дава един списък от седем определения за Божията мъдрост. Този списък от добродетели може съвсем естествено да се сравни с “плодът на Духа” от Галатяни 5 глава. Когато погледнем всяко едно от тези определения поотделно, ние виждаме, че всички те са добри и не чак толкова трудно постижими. Те всички са възможни и изпълними. Но в крайна сметка всичко зависи от сърцето ни и нашата воля да вършим добро и да угождаваме на Бога.

мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста

АКО ИСКАМ ДА БЪДА МЪДЪР, АЗ ЩЕ БЪДА ЧЕСТЕН И НЯМА ДА ПРАВЯ КОМПРОМИСИ С ИСТИНАТА.

Мъдростта, която идва от небето преди всичко друго е “чиста” (“хагнос”). Чиста означава свята, невинна, непокварена, неподправена, непорочна. В 1 Йоаново 3:3 тази дума е употребена за Господ Исус Христос.

3 И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист.

Ако искам да съм наистина истински, ако искам да съм мъдър, аз няма да лъжа, няма да мамя, няма да манипулирам истината. Ще бъда честен човек, защото всички взаимоотношения се градят на основата на доверието и уважението. Ако сте нечестен, кой ще ви има доверие, кой ще ви уважава? Трябва да бъдем честни!

Д-р Ленард Кийлър (Leonard Keeler), човекът който изобретил детектора на лъжата, подложил на тест 25,000 човека и дошъл до заключението, че повечето от хората са нечестни. В Притчи 10:9 се казва:

9 Който ходи непорочно, ходи безопасно, А който изкривява пътищата си ще се познае.

Непорочния човек сее сигурност в живота си. Той не се бои от това да бъде хванат в нечестие, защото не казва едно нещо на един, а друго на друг. Някой е казал: “Никой няма достатъчно добра памет за да бъде безупречен лъжец. Рано или късно всеки мошеник се издънва.”

мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива

АКО ИСКАМ ДА БЪДА МЪДЪР, АЗ НЯМА ДА ТЕ ДРАЗНЯ И ДА ПРЕДИЗВИКВАМ ГНЕВА ТИ.

Мъдрите хора се стараят да поддържат хармония и мир във взаимоотношенията си. Те винаги се опитват да избегнат конфликтите и скандалите. Мъдростта е “миролюбива” (“ирейникос”). В Притчи 20:3 се казва:

3 Чест е за човека да страни от препирня; А всеки безумен се кара.

Знаеш ли какво предизвиква караниците? Ако си мъдър, знаеш, защото ако не знаеш, как би могъл да ги избягваш? Три са нещата, които предизвикват спорове:

Сравняването – виж мъжа на еди коя си какво прави, а ти!; знаеш ли какъв бях аз на твоята възраст?; Ти си като… Защо не можеш да бъдеш като брат си… А ти защо не можеш да готвиш като майка си…

Когато използваме тези думи, ние сме на път да се скараме. Във 2 Коринтяни 10:12 се казва, че сравняването е неразумно.

12 Защото не смеем да считаме или да сравняваме себе си с някои от ония, които препоръчват сами себе си; но те, като мерят себе си със себе си, и като сравняват себе си със себе си, не постъпват разумно.

Ние не трябва да се сравняваме един с друг, а с Господ Исус Христос. Той е модела, на който искаме да подражаваме.

Обвиняването – Ти си виновен…; Защо не се засрамиш?; Все мен ли ще изкарваш виновна?; Ти винаги…; Ти никога…; Ти трябваше…; Ти не трябваше…

Някой е казал: “С множество малки копки, можеш да погребеш брака си.”

Заяждането – то е характерно за повечето семейства. Мъжът започва да разказва нещо, и жена му започва да го поправя…

Харесва ли ти да бъдеш прекъсван по средата на изречението? Това е дразнещо. Една от тайните на мъдростта е да знаеш кое да спреш и кое да пропуснеш. За някои неща просто не си струва да влизаш в спор. Любовта е миролюбива. В Притчи 14:29 се казва:

29 Който не се гневи скоро, показва голямо благоразумие, А който лесно се гневи проявява безумие

Колко от вас някога са казвали или извършвали нещо глупаво в гнева си? Гневът предразполага към грешки. Затова трябва да го избягваме.

чиста, миролюбива, кротка

АКО ИСКАМ ДА БЪДА МЪДЪР, АЗ НЯМА ДА ОМАЛОВАЖАВАМ ТВОИТЕ ЧУВСТВА, А ЩЕ ГИ ЗАЧИТАМ.

Кротостта на мъдрият човек се вижда в това, че той не прави прибързани заключения – готов е даде всичко от себе си, само и само да събере всички необходими факти по даден въпрос преди да изкаже мнението си. Колко пъти здрави взаимоотношения биват разрушавани само защото някой прибързва със заключенията си по даден въпрос и поставя “етикет” на даден човек. Когато ни липсва кротост, ние реагираме с гняв и огорчение дори и преди да знаем всички факти. Вместо да изчакаме цялата нужна информация да бъде събрана и анализирана, ние скачаме с нашите заключения и ги казваме на висок глас за да бъдем уверени, че те са чути.

Мъдростта е “кротка” (“епийкес”). Кротка означава внимателна, деликатна, мила, зачитаща чувствата на другите. Да бъдем кротки, означава да не злоупотребяваме със силата и властта, които имаме. Аз мога и да не приемам твоите чувства, но трябва да ги разбирам и да бъда внимателен, да не те нараня. В Притчи 15:4 се казва:

4 Благият език е дърво на живот, А извратеността в него съкрушава духа.

Обикновено когато реагираме на емоциите на човека до нас, ние казваме неща, които го нараняват. Но кротостта е сила, поставена под контрол на любовта. А любовта “не търси своето си”… (1 Коринтяни 13:5)

чиста, миролюбива, кротка, умолима

АКО ИСКАМ ДА БЪДА МЪДЪР, АЗ НЯМА ДА КРИТИКУВАМ ТВОИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕШЕНИЯ, А ЩЕ БЪДА ОТВОРЕН, АКО СА ДОБРИ ДА ГИ ПРИЕМА.

Мъдрият човек може да научи по нещо от всеки. Той не настоява само на неговото – отворен е да разсъждава и да разисква, не е инат, готов е да слуша и да се учи.

Мъдростта е “умолима” (“юпитес”). Тази дума е употребена само веднъж в Новия Завет. Тя означава, че мъдрият човек е “готов да слуша, желаещ да бъде отворен към нови идеи и предложения”. Толерантен човек ли си? Според Яков, ако си мъдър, ще бъдеш толерантен и отворен за промени. Неумолимият човек казва: “Не се опитвай да промениш мнението ми. Вече съм решил. Така ще бъде.” Или: “Това не е твоя работа, ти не би трябвало да мислиш за това.”

Не заемай винаги отбранителна позиция. Повечето от нас са твърде чувствителни. Ако някой направи предложение, ние го възприемаме като лична критика и започваме да защитаваме своето си. Яков казва, че това е глупаво. Мъдрият човек би могъл да намери нещо ценно във всяко предложение. В Притчи 12:15 се казва:

15 Пътят на безумния е прав в неговите очи, А който е мъдър, той слуша съвети.

Ако това, което ти се казва е вярно, тогава го чуй и се коригирай. Ако не е вярно, отмини го и го забрави.

чиста, миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове

Мъдрият човек не прави компромиси с истината, не дразни хората около себе си, не омаловажава чувствата им, не критикува предложенията им, готов е да прощава.

АКО ИСКАМ ДА БЪДА МЪДЪР, АЗ НЯМА ДА ТИ НАТЯКВАМ ТВОИТЕ ПРОПУСКИ И ГРЕШКИ, А ЩЕ ГИ ЗАБРАВЯ.

Когато някой среши, скачаш ли веднага отгоре му с думите: “Виждаш ли си какъв си!”? Стават ли хората от твоето семейство прицел на насмешка ти? Това е глупаво. Мъдростта е пълна с милост, тя не би подчертавала грешките на другите. Прощаваш ли на другите, или продължаваш да ги държиш вързани чрез твоята непростителност? Гониш ли им “ким” или си великодушен към тях? Ако си мъдър, няма непрекъснато да помниш грешките им и да си ги повтаряш. Да бъдеш пълен с милост означава да дадеш на хората това, от което се нуждаят, не това което заслужават. В Притчи 17:9 се казва:

Любовта забравя грешките, Многодумстването за тях разделя най-близки приятели.

Ако си мъдър, няма да втриваш, а ще избърсваш. Когато някой се спъне, няма да го съдиш, а ще го окуражаваш да продължи. Такъв ли си в къщи? Ако искаме да бъдем мъдри, няма да подчертаваме грешките на другите. В Яков 2:13 се казва:

Милостта тържествува над съда.

Понякога си мислим, че мъдростта се състои в това всеки около нас да си получи това, което заслужава. Но “мъдростта, която е отгоре” дава на хората повече отколкото те заслужават.

Веднъж една майка влязла при Наполеон за да проси милост за сина си. Императорът й отговорил, че младежът вече е извършил едно и също престъпление два пъти и справедливата присъда за това повторно деяние е смърт. “Но аз не искам справедливост,” казала майката, “аз пледирам за милост.” “Но вашият син не заслужава милост!” – отвърнал Наполеон. “Но ваше височество,” проплакала жената, “нямаше да бъде милост, ако той я заслужаваше, а това, което аз искам е милост!” “Добре тогава,” казал императора, ще му покажа милост.” И така той пожалил сина на тази жена.

чиста, миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна

Яков казва, че ако си мъдър, то ти няма да правиш компромиси с истината, няма да дразниш хората около себе си, няма да омаловажаваш чувствата им, няма да бъдеш инат, няма да подчертаваш грешките им.

АКО ИСКАМ ДА БЪДА МЪДЪР, АЗ НЯМА ДА ПРЕТЕНДИРАМ, ЧЕ СЪМ НЕЩО, КОЕТО НЕ СЪМ И НЯМА ДА ПРИКРИВАМ СЛАБОСТИТЕ СИ.

Една от характеристиките на мъдрия човек е, че той не се преструва и не крие слабостите си. Мъдростта е “нелицеприятна” (“адиакритос” нямаща в себе си лицеприятие) и “нелицемерна” (“анупокритос”). Това означава, че мъдростта е пряма, безпристрастна и искрена. Тя не се влияе от авторитети и не говори зад гърба на другите.

В гръцкия театър често се е случвало само двама или трима актьори да изпълняват цялото представление. Те държали маски пред лицата си и така много бързо можели да сменят ролите си. Така един човек можел да има пет или шест различни маски или роли. Такъв актьор бил наричан лицемер. Но Яков казва, че ако ти си умен, то в живота си няма да бъдеш лицемер – няма да носиш маски и да се опитваш да бъдеш нещо, което не си. Не трябва да бъдеш и твърде повърхностен и да допускаш маската на човека да ти попречи да видиш самия него.

Ако си съвършен, то тази църква не е за теб. Тя е за истински хора с истински грехове и истински проблеми. Истинските хора са честни и отворени. Те не са фалшиви. Когато се занимаваш с мъдър човек, “ти получаваш това, което виждаш”. Той не се прави на съвършен, не е “менте”.

В България ние имаме този навик да издигаме пастирите на пиедестал. Отношението към тях е такова, като че ли ние им плащаме, за да бъдат съвършени, и ако не са, се разочароваме от тях. Но има ли някой съвършен? И ако не съм съвършен, защо да се правя че съм? Аз не искам да бъда пастир, издигнат на пиедестал. В Притчи 28:13 се казва:

13 Който крие престъпленията си няма да успее, А който ги изповяда и оставя ще намери милост.

Когато започнеш да казваш на хората какви са слабостите ти, те няма да бъдат изненадани, защото те вече ги знаят. Всеки знае слабостите ти. Ти си единствения, който не ги признава. Ние си виждаме слабостите един на друг през цялото време. Защо се правим, че не е така? Така е. Всеки го знае. Но не желаем да си го признаем. Бог обаче, цени честността. И когато сме честни с другите, това им помага и те да започнат да бъдат чести с нас. Защото и те може би се борят със същия проблем с който и ние.

мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна.

Как се оценявате по този тест на мъдростта?

  • Правите ли компромиси с честността си? Манипулирате ли хората за да постигнете целите си?
  • Опитвате ли се непрекъснато да поправяте човека до вас? Знаете, че ако кажете нещо, ще
  • настъпите котето по опашката”, но пак го казвате… Яков казва, че това е глупаво, не е мъдро.
  • Пренебрегвате ли чувствата на другите?
  • Инат ли сте или сте готови да приемете разумни предложения и съвети? Могат ли вашите деца да променят плановете ви или начинът по който вършите нещата?
  • Гоните ли “ким”? Натрапвате ли грешките на другите?
  • Външността ли е по важна за вас или сърцето на човека? Правите ли се на това, което не сте? Ако е така, то трябва да се променим!

КАК МОГА ДА СТАНА МЪДЪР?

Как мога да стана един от онези хора, които са мъдри в техните взаимоотношения, така че да имам техния мир? Мога ли просто да реша: “От днес аз ще бъда мъдър”, и готово? Не. Това е разликата между знание и мъдрост. Знанието се придобива чрез четене и образование; мъдростта идва от Бога. За да придобиеш знание, трябва да гледаш наоколо; за да придобиеш мъдрост, трябва да погледнеш нагоре. Знанието идва от разсъждение; мъдростта идва от откровение. Знанието е нещо, което можеш да спечелиш; мъдростта е дар. В Яков 1:5 се казва:

5 Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава щедро на всички без да укорява, и ще му се даде.

Ако искаш Божията мъдрост, приеми Христос в живота си. Всичко се крие в една личност – Исус Христос. В Него “са скрити всичките съкровища на премъдростта и на знанието” (Колосяни 2:3). Ако искаш да бъдеш мъдър, покани го в живота си. Кажи му: “Христе, мисли Твоите мисли чрез моя ум; казвай твоите думи чрез моята уста; помагай на хората чрез моите ръце; обичай хората чрез моето сърце!”

Най-мъдрото нещо, което някога съм направил е да предам живота си на Исус Христос. Когато ден след ден получаваш Божията мъдрост в живота си, когато Му даваш все повече място в живота си, като развиваш характера си, ти ще откриеш че взаимоотношенията ти с хората стават все по-добри и по-добри. Ако искаш да бъдеш мъдър, то първата стъпка, която трябва да направиш е да поканиш Исус Христос в твоя живот.

Сподели във Фейсбук...