КАКВО Е ПАРАДИГМА?

И когато казвам „парадигма” нека първо ви обясня какво означава тази дума. Парадигмата е правило, възприето за истина, за което се смята, че то никога няма да се промени. Тя е предположение, на базата на което, гледаме на света, и въз основа на което вземаме  решения – нещо, което е прието за дадено.

За да разберете какво е парадигма, ще ви дам следния пример. През 1968 година възниква въпроса кой ще доминира световния пазар за часовници. Това става поради промяна на парадигмата за това какви трябва да бъдат часовниците. По това време Швейцарците държали 65% от световния пазар на часовници. Те произвеждали часовници от 1900 година. Изобретили стрелката за секундите. През 1980 година швейцарците вече контролирали по-малко от 10% от пазара. Това, което променило нещата било изобретяването на електронните часовници. Проблемът бил в това, че швейцарската парадигма била, че часовниците трябва да бъдат механични. Един швейцарец изобретил кварцовия часовник, но никой не се интересувал от изобретението му. Японската фирма Сейко, обаче, нямала тази парадигма. Те купили патента за кварцов часовник и започнали да произвеждат часовници, които били по-евтини и по-точни от механичните. Така Швейцария изгубила господството си на пазара за часовници, поради това че отказала да промени парадигмата си за това какви трябва да бъдат часовниците.

Друг интересен пример за парадигма е народопсихологията на българите в сравнение с останалите балкански народи. Парадигмата на останалите балкански народи е “или-или” – или аз или ти. Затова балканите са наречени европейското “буре с барут”. Българската парадигма, обаче не е “или-или”, а “и-и” – ние приемаме всички и сме готови да живеем заедно с всички без да се дразним от техните различия. В центъра на София има църква, джамия и синагога. От години в България българи, мюсюлмани, евреи, роми, арменци живеят в мир. Затова и на България се гледа като на “стабилизиращ фактор за мира на Балканите”. Виждате ли, от една парадигма може да зависи дали ще има война, или ще има мир, дали ще има печалба или загуба.

Проповед: ВИДЕНИЕ ЗА ЕДИНСТВО И РАСТЕЖ

Сподели във Фейсбук...