И С У С !!!

Неизвестен автор
Превел от английски Б.Игов

Той е несравним и безпрецедентен.
Той е центърът на цивилизацията.
Той е върхът на всяко съвършенство.
Той е сборът на човешкото величие.
Неговото име е единственото, което може да спасява
И Неговата кръв е единствената сила способна да очиства.
Ушите Му са отворени за вика на грешника.
Ръката Му е бърза да повдигне падналата душа.
ТОЙ Е ВЕЧНАТА ЛЮБОВ ЗА ВСИЧКИ НАС – ЗА ВСЕКИ.
Ти можеш да Му се довериш.

Той дарява милост на страдащата душа.
Той е до изкушавания и унижавания.
Той съчувства на наранения и пречупения.
Той дава кураж на слабия и колебливия.
Той пази и води пътуващия.
Той изцелява болния и очиства прокажения.
Той освобождава пленения и защитава безпомощния,
Превързва разбитото сърце.
Той е при теб и ти можеш да Му се довериш.

Исус е ключът към всяко знание.
Той е изворът на мъдростта.
Той е вратата на изкуплението
И Той е пътеката на мира.
Той е пътят на правдата.
Той е магистралата на святостта.
Той е портата на славата,
И да! Ти можеш да Му се довериш.

Той е достатъчен…Той е Цар на всички.
Той е Цар на евреите.
Той e Цар на Израел.
Той е Цар на правдата.
Той е Цар на поколенията.
Той е Цар на небето.
Той е Цар на славата.
Той е Цар на царете.
Той е Господар на господарите.
И отново ДА! Ти можеш да Му се довериш.

Радвай се на това, приятелю мой! Той е суверен Цар.
Няма мярка, която да измери Неговата безгранична любов.
Не съществува бариера, която да спре Неговите благословения.
Той е безкрайно силен.
Той е вековечно възвисен.
Той е вечно непоклатим.
Той е безсмъртно верен.
Той е царствено могъщ и
Царствено милостив.
Той е Исус – Божия Син – и ти можеш да Му се довериш.

Бих желал да мога по-добре да ти Го опиша, но
Той е неописуем.
Той е непонятен.
Той е невидим.
Той е неустоим.
Фарисеите не можеха да Му се противопоставят.
Фарисеите не можеха да Го спрат.
Пилат не можа да Го обвини.
Ирод не можа да Го убие.
Смъртта не можа да Го победи.
Гробът не можа да Го удържи.

Приятели мои…
Той е алфа и омега, първият и последният.
Той е Бог на бъдещето и Бог на миналото.
И ние се изправяме да произнасяме Неговото имe отново и отново
Исус…Исус.
Той е Исус. Той е на наша страна и ние можем да Му се доверим
И нещо много важно в тази Възкресенска утрин:
ТОЙ Е ЖИВ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Сподели във Фейсбук...