ИСТОРИЯ ЗА СВЕТЛИНАТА

Богослужение със свещи за Бъдни вечер

ГРЕХОПАДЕНИЕТО

(изгася се светлината)

РАЗКАЗВАЧ: Мрак… Тъмнина… Човекът – венецът на Божието творение, създаденият по Божий образ и подобие, короната на всичко, което Господ бе сътворил, съгреши (Псалом 8:5). Грехът бавно, но сигурно, като отровен плевел, плъзна и нахлу в прекрасния свят създаден от Твореца (Римляни 5:12). Пипалата на мрака, както хищник преследващ своята плячка, стремглаво се спуснаха и погълнаха всяка светлина, създадена от Отецът на светлините (Яков 1:17). Князът на тъмнината с лукавство и хитрост измами и отдели човека от Божието присъствие, отлъчи го от Вечната Светлина (Исая 60:19-20), като направи греха да бъде бездна и пропаст, която да разделя човека от Бога завинаги (Исая 59:1-2). Настъпи часът на царството на тъмнината. Векове на мрак, грях и тъмнина господстваха над човеците. И нямаше спасение… И нямаше Спасител… И нямаше Светлина…

Но Бог не спря да обича човека. Неговото любящо бащино сърце страдаше за блудния Си син. Цялото създание, съвкупно въздишаше и очакваше какъв щеше да бъде отговора на Небето на арената на този велик небесен двубой (Римляни 8:22). Всичко тръпнеше и очакваше отговора на царството на Светлината. И той дойде… И каза Бог:


БОЖИЯТ ПЛАН

БОГ: На измъчената земя не ще има повече мрак,
както в предишните времена (Исая 9:1а).

Моята мишца изработи спасение (Исая 52:10; 59:16; 63:5).

Сам Аз ще ви дам знамението.
Ето, девица ще зачене и ще роди Син,
и ще Го нарече Емануил, Бог с нас (Исая 7:14)!

Ще Го дам за Светлина на народите,
за да бъде Мое спасение до краищата на земята (Исая 49:6).

Той ще каже на вързаните: „Излезте!“, –
на онези, които са в тъмнината: „Покажете се!“ (Исая 49:9а).

Народите ще дойдат при Светлината Му
и царете при бляскавата Му зора (Исая 60:3).


ВЪПЛЪЩЕНИЕТО

РАЗКАЗВАЧ: Но минаха векове… Векове на мрак и грях. Царството на човеците още беше в тъмнина. Но истинската светлина, която осветява всеки човек, идеше на света… (Йоан 1:9)

„Земята на Завулон и земята на Нефталим, край езерото отвъд Йордан, езическа Галилея, народът, който живееше в тъмнина, видя голяма светлина и на онези, които седяха в страната на мрачната сянка, на тях изгря Светлина“. (Матей 4:16)

Чрез въплъщението на Исус небесната светлина прониза мрака на греха и на Сатана.

(запалва се свещта на Исус)

„Защото ни се роди Дете, Син ни се даде;
Управлението ще бъде на рамото Му
и Името Му ще бъде
Чудесен Съветник, Бог могъщ,
Отец на вечността, Княз на мира.“ (Исая 9:6)

Знамението на Бог се изпълни. Девица зачена и роди Син. Роди се Исус… Роди се Йешуа… Роди се Спасителя, Който щеше да спаси людете Си от греховете им (Матей 1:21). „В Него бе животът, и животът беше светлината на човеците.“ (Йоан 1:4) Светилото, което осияваше Божия небесен град, Агнето (Откровение 21:23), дойде и озари със светлината Си тъмното място, където живееха човеците. Нежните лъчи на Светлата Утринна Звезда (Откровение 22:16), проникнаха в царството на мрака и го пропукаха.


СЛУЖЕНИЕТО НА ИСУС

ИСУС: „Аз съм светлината на света;
който ме следва няма да ходи в тъмнината,
но ще има светлината на живота! (Йоан 8:12)

„Когато съм в света, светлина съм на света!“ (Йоан 9:5)

„Аз дойдох като светлина на света,
за да не остане в тъмнина никой, който вярва в мене.“ (Йоан 12:46)

Чрез служението си Исус предаде светлината си на апостолите.

(Свещта на Исус, запалва свещите на младежите/апостолите)

РАЗКАЗВАЧ: Този Бог, Който каза на светлината да изгрее из тъмнината при Сътворението, сега огря човешките сърца, чрез познаването на Божията Слава в Лицето на Господ Исус Христос (2 Коринтяни 4:6).

„И Светлината светеше в тъмнината, а тъмнината не я схвана“ (Йоан 1:5).

Светлината дойде на света, но човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха нечестиви (Йоан 3:19),

защото всички мисли, които идваха в поквареното човешко сърце, бяха постоянно зло (Битие 6:5).

ИСУС: „Още малко време светлината е между вас.
Ходете, докато имате светлината,
за да не ви настигне тъмнината.
Който ходи в тъмнината, не знае къде отива.
Докато имате светлината, вярвайте в светлината,
за да станете синове на светлината!“ (Йоан 12:35-36; 1 Солунци 5:5)


РАЗПЯТИЕТО

РАЗКАЗВАЧ: И човеците намразиха Светлината и не отидоха към нея, защото тя осветяваше и изявяваше злите им дела (Йоан 3:19). Затова тъмнината поиска да угаси Светлината. Това светило, което светеше в мрака трябваше да бъде спряно на всяка цена. А цената се оказа тридесет сребърника. Толкова беше цената на Оценения (Матей 27:9). На толкова човеците оцениха Началника на живота (Деяния 3:15). Тридесет сребърника, платени, за да се махне Светлината от света.

Така, предаден за греховете ни, Исус от Назарет, светлината на света, бе разпнат на грубия Голготски кръст и издъхна, а апостолите бяха разпръснати и уплашени.

(Свещите на Исус и апостолите/млажежите отново се изгасят)

Царството на мрака ликуваше. Отново удари часът на тъмнината. Тази омразна и дразнеща Светлина, която стопляше и озаряваше навред, най-сетне беше спряна. Докато Исус беше на кръста „от шестия час тъмнина покриваше цялата земя до деветия час“. (Матей 27:45). Демоните пируваха. Дори и малките запалени светлинки, които светлината беше запалила угаснаха. Като крехки светулки бяха погълнати от чрезмерния духовен мрак. И отново настана тъмнина… И сякаш угасна всяка надежда…


ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

Но демоните не подозираха… О-о-о, те нямаха и ни най-малката представа, че тяхната победа беше заблуда, че бяха актьори, режисирани лично от Царя на Светлината и изпълниха Неговия велик план. Божият безпределен разум беше предначертал всичко, което се случи (Деяния 2:23). Това, което царството на мрака и греха приемаше за победа, всъщност беше началото на края… Краят на царството на тъмнината.

На третия ден, Слънцето на правдата изгря с възкресенската Си съживителна сила (Малахия 4:2) и осия живот и безсмъртие (2 Тимотей 1:10).

(Отново се запалва свещта на Исус)

И както светлината превъзхожда тъмнината (Еклисиаст 2:13), Неговото ярко светене разпръсна щедро топлите си лъчи и озари царството на мрака с Вечната Си Светлина. Оковите на греха паднаха. Мракът се разсея, тъмнината отстъпи… Светлината победи и възтържествува над мрака.

И тази прекрасна Светлина, на която цялата същност беше Любов, стопли и съживи човешкото сърце, запали отново замъжделите и угаснали фитили.

(Исус отново запалва със свещта си свещите на младежите/апостолите)

Но този път, светлината им никой и нищо нямаше да може да отнеме или да угаси (Йоан 16:22)!

(Младежите/апостолите запалват свещите на всички в залата)

ИСУС: Вие всички сте синове на светлината, синове на деня;
не сте от нощта, нито от тъмнината! (1 Солунци 5:5)

Някога бяхте тъмнина, но сега сте светлина в Господа. (Ефесяни 5:8)

Вие сте виделината на света!
И както никой, който като запали светило не го слага под леглото,
но го слага на светилника, за да свети на тези, които са в къщи,
така нека свети вашата светлина на човеците. (Матей 5:14-16)

Затова, стани и свети,
защото светлината дойде за теб
и Господната слава те осия! (Исая 60:1)

Идете и научете всичките  народи,
и кръщавайте ги в името на Отец и Сина и Святия Дух,
като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал;
и ето Аз съм с вас
през всичките дни до свършека на века! (Матей 28:19-20)

Сподели във Фейсбук...