ИСТИНСКИЯТ ПРИЯТЕЛ

Един човек имал трима приятели. Той знаел, че може да разчита на тях. Случило се обаче така, че човекът бил обвинен в различни престъпления и извикан пред съда. И тъй, като имал нужда от защитници, той помолил приятелите си да свидетелстват за него и да го защитят. Дошъл деня когато верността на приятелите му била поставена на изпитание.

Когато ги помолил за помощ, първият му отговорил, че не може да го придружи, тъй като си имал свои ангажименти. Вторият го придружил до вратата на съда, но не влязъл вътре, а се върнал обратно в къщи. Третият не само го придружил и влязъл вътре, но и засвидетелствал за него по такъв начин, че човекът бил оправдан. Освен това, този трети приятел спечелил и благоволението на върховния съдия за подсъдимия.

Какво е значението на тази кратка притча? Човек има трима приятели на тази земя. Как се отнасят те към него, когато дойде часът на смъртта? Първият приятел е имотът. Той най-напред го оставя, понеже не може да го придружи в отвъдния свят. Вторият приятел на човека са неговите близки и роднини. Те го придружават до гроба, но от там се връщат отново по къщите си.

Третият, когото мнозина и не познават като приятел е всъщност техният истински приятел – Господ Исус Христос. Ако Той е твой приятел, то знай, че никога няма да те остави. Довери му се напълно. Той никога няма да те отблъсне или разочарова. Исус иска да те придружава през всичките дни на живота ти и когато тези дни свършат, да те заведе пред Господаря на света и Съдията на живите и мъртвите. Там той ще засвидетелства за теб и ти ще бъдеш оправдан и приет в Божието царство.

От момента на физическата му смърт до момента на възкресението му вярващият е в Христовото присъствие. Истинският християнин уверено изповядва заедно с ап. Павел:

38 Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, 39 нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.

Ето го чудният и никога не пресъхващ извор на християнската радост. Сред най-големите страдания християнинът не престава да черпи от него и да насища душата си с неговите освежителни струи.

Проповед: ДЕНЯТ НА СМЪРТТА СТРУВА ПОВЕЧЕ ОТ ДЕНЯ НА РАЖДАНЕТО

 

Сподели във Фейсбук...